Tarjoamme sinulle ilmaiseksi 15 min alkukeskustelun. Alkukeskustelu ei sido sinua palvelun ostamiseen.

Lexly.fi apunasi kaikissa lakiasioissa - Law Made Easy

10 tärkeää asiaa, jotka kannattaa huomioida avioehtoa tehdessä

Avioliittolain lähtökohtana on, että kaikesta yksilön omaisuudesta tulee avio-oikeuden alaista, kun avioliitto solmitaan. Avioliiton päättyessä omaisuus jaetaan avio-oikeuden nojalla tasan puolisoiden kesken. Avio-oikeus huomioidaan aina samalla tavalla, oli avioliiton päättymisen syy sitten kuolema tai avioero. Tekemällä avioehtosopimuksen voi sulkea osan omaisuudesta tai koko omaisuuden pois avio-oikeuden piiristä. Tässä artikkelissa esittelemme kymmenen tärkeää asiaa, jotka kannattaa pitää mielessä, kun suunnittelee avioehdon tekemistä.

1. Muoto

Avioehtosopimus tulee laatia kirjallisena, päivätä ja allekirjoittaa. Kahden esteettömän todistajan tulee myös allekirjoituksellaan todistaa avioehtosopimuksen osapuolten allekirjoitusten aitous.

2. Rekisteröinti

Avioehtosopimus tulee rekisteröidä Digi- ja väestötietovirastossa, jotta se katsotaan päteväksi. Rekisteröimätön avioehtosopimus ei ole pätevä, eikä siihen pystytä vetoamaan. Alkuperäinen, päivätty, molempien puolisoiden ja kahden todistajan allekirjoittama avioehtosopimus tulee toimittaa DVV:lle. Kun rekisteröinti on tehty, virasto lähettää alkuperäisen avioehtosopimuksen takaisin ilmoitettuun postiosoitteeseen.   

3. Avio-oikeuden alainen omaisuus ja yksityisomaisuus

Kaikki avio-oikeuden alainen omaisuus jaetaan avioliiton päättyessä osituksessa puoliksi. Avioehtosopimuksella avio-oikeuden ulkopuoliseksi rajattua omaisuutta ei oteta osituslaskelmassa laisinkaan huomioon. Omaisuus, joka on rajattu avioehtosopimuksella avio-oikeuden ulkopuoliseksi, kutsutaan myös vapaaksi omaisuudeksi.  

4. Yhteisiä lapsia/Ottolapsia

Mikäli sinulla on kuollessasi lapsia, tulee lapsesi perimään sinut. Aviopuoliso ei peri puolisoaan paitsi niissä tilanteissa, kun henkilö kuolee lapsettomana. Ennen kuin lapset perivät kuolleen vanhempansa, pitää osituksella purkaa aviopuolisoiden yhteinen aviovarallisuussuhde. Vasta osituksen jälkeen nähdään, mikäli on todellinen lapsille tuleva perintöosuus. Avioehdon tekemättä jättäminen, saattaa tietyissä tilanteissa turvata lesken asemaa, sillä jos vainaja on ollut varakkaampi kuin leski, saa leski tasinkona rahaa tai muuta omaisuutta kuolinpesältä. Tasingolla tarkoitetaan sitä osuutta, jolla tasataan molempien puolisoiden omaisuudet saman arvoisiksi. Kaikista paras ja varmin tapa lesken aseman turvaamiseksi on kuitenkin tehdä testamentti.  

5. Asunto/kiinteistö

Jos ette haluaa jakaa kotianne puoliksi avioliiton päättyessä eroon, on tärkeää tehdä avioehto. Jos omistatte kodista yhtä suuren osuuden, mutta olette esimerkiksi maksaneet erisuuruisia ​​lainanlyhennyksiä, on tärkeää pitää avioehto ajan tasalla ja  muuttaa sitä tarvittaessa, jotta asunnosta enemmän maksanut saa myös erossa oman osuutensa oikeudenmukaisesti takaisin. Jos haluatte, että omaisuus jakautuu maksuosuuksista huolimatta tasan, ette tarvitse avioehtoa.

6. Yrittäjä

Yrittäjän on erittäin tärkeää tehdä avioehto. Jos avioliitto päättyy eroon eikä avioehtoa ole tehty, voi puolet yrityksestä päätyä osituksessa ex-puolisolle. Jos yrityksessä on muita osakkaita, on osakassopimuksessa mahdollista vaatia, että jokainen osakas tekee avioehdon, joka sulkee yritysomaisuuden avio-oikeuden ulkopuolelle.

7. Vuokratuotto

Omistatko asunnon, joka on vuokralla? Vaikka asunto olisikin yksityisomaisuuttasi, lasketaan siitä saatavat vuokratuotot avio-oikeuden alaiseksi omaisuudeksi. Vuokratuotot tulee siis nekin avioehdolla sulkea avio-oikeuden ulkopuolelle.

8. Sopimuksen muuttaminen ja peruuttaminen

Rekisteröityä avioehtoa on mahdollista muuttaa ihan koska tahansa. Muutos pitää kuitenkin tehdä molempien puolisoiden yhdessä. Eli kummankin tulee hyväksyä muutos ja allekirjoittaa uusi avioehtosopimus, joka rekisteröidään edellä kuvatulla tavalla (kohta. 2).

9. Avioehdon kohtuullistaminen

Osituksen yhteydessä on mahdollista vaatia avioehdon kohtuullistamista. Kohtuullistamista voi vaatia, jos on todettavissa, että avioehdon sisältö on kohtuuton. Kohtuuton tilanne voi olla esimerkiksi sellainen, että toinen puoliso saisi perusteettomasti taloudellista hyötyä osituksesta. Avioehdon kohtuullistaminen on aina yksilöllinen toimenpide ja sitä harkittaessa otetaan huomioon muun muassa avioliiton kesto ja yhteisen talouden ylläpidon eteen tehty työ.

10. Muuta

Onko teillä kotieläimiä? Avioehtosopimuksessa on mahdollista sopia myös siitä, mitä eläinten huollolle tapahtuu avioerossa eli kumman luo esimerkiksi perheen lemmikkieläin jää asumaan.

Avioehdon tekeminen

Avioehdon voi tehdä helposti ja turvallisesti verkkopalvelussa tai juristin kanssa etänä puhelimitse tai videoyhteyden avulla. Avioehto tehdään aina täysin yksilöllisesti vastaamaan juuri teidän toiveisiinne.

Verkkopalvelussa itsenäisesti tehtävä avioehtosopimus vastaa juristin kanssa tehtävää sopimusta. Verkkopalvelussa vastaatte samoihin kysymyksiin, joita juristikin teiltä kysyisi. Vastaustenne perusteella syntyy räätälöity avioehtosopimus, jonka voitte ladata pdf-muodossa koneelle. Sopimus tallentuu myös Omat sivut -tilille. Verkkopalvelun etuna on kiinteä hinta sekä se, että voitte laatia sopimuksen juuri silloin, kun se teille parhaiten sopii. Jos kuitenkin tuntuu, että haluatte mieluummin laatia avioehdon yhdessä juristin kanssa, osaavat perheoikeuden asiantuntijamme auttavat teitä mielellään.

Huomioithan, että tämä on yleisluontoinen artikkeli avioehdosta. Saadaksesi tarkempaa tietoa siitä, miten juuri sinun tilanteessasi kannattaisi toimia, ole yhteydessä asiakaspalveluun.

 

Tästä linkistä pääset lukemaan kaikki avioehtoon liittyvät artikkelimme.

Lue lisää aiheesta

Avioehto

Tehkää avioehtosopimus verkkopalvelussamme tai varatkaa aika avioehtosopimuksen laatimiseen perhejuristimme kanssa. Verkkopalvelussa tehtyä asiakirjaa voi muokata maksutta 14 vrk:n ajan ostohetkestä. Jos varaatte ajan juristille, hän käy kanssanne puhelimessa tai videotapaamisessa läpi avioehtosopimuksen sisällön ja laatii luonnoksen keskustelunne pohjalta. Asiakirjaa täydennetään vielä tarvittaessa, kunnes se on tahtonne mukainen.

Tee verkossa

85 €

Juristin kanssa

300€

85

Voitte tehdä avioehdon itse verkossa. Verkossa tehtäviin asiakirjoihin sisältyy 14 vrk:n maksuton muutosoikeus. Saatte todistajat veloituksetta toimistoillamme Helsingissä ja Tampereella.

Aloita
Asiakaspalvelu auttaa chatissa ja puhelimitse.

300

Tee avioehto kiinteään hintaan avioliitto-oikeuteen erikoistuneen juristin kanssa. Varaa ilmainen 15 minuutin alkukeskustelu.

Varaa aika
Alkukeskustelu ei velvoita sinua toimeksiannon antamiseen.