KESÄALEN VIIMEINEN VIIKKO! Kaikki verkkoasiakirjat -30% alennuskoodilla SUVI21. Viimeinen voimassaolopäivä 10.8.2021

Avioehto - Missä tilanteessa kannattaa tehdä, missä ei? 

Avioehtosopimuksella voidaan vaikuttaa siihen, minkälaiseksi avioliitossa jo olevan tai avioliittoon vasta menossa olevan parin avio-oikeus muodostuu. Avioehtosopimuksella voidaan jättää koko tai osa puolisoiden omaisuudesta avio-oikeuden ulkopuolelle.  

Avio-oikeuden merkitys on tärkeä selvittää 

Terminä avio-oikeus ei maallikolle vielä kerro paljoa. Jotta pystyy tekemään järkiperäisen päätöksen siitä, kannattaako avioehtosopimus tehdä vai ei, pitää ensin tietää mitä avio-oikeus ja sen olemassaolo tarkoittaa puolisoiden välisessä suhteessa.  

Keskustelemalla asiaan perehtyneen lakimiehen kanssa kunnolla omasta ja puolison tilanteesta ja toiveista, saa selkeyttä siihen, kannattaako juuri omassa avioliitossa avioehtosopimusta tehdä. 

Avioehtosopimuksella voi tehdä eron avio-oikeuden laajuudesta tilanteessa, jossa avioliitto päättyy kuolemaan tai avioeroon 

Usein puolisoille saattaa olla hyväksyttävää, että omaisuus jaetaan eri tavalla sellaisessa tilanteessa, jossa avioliitto päättyy kuolemaan, kuin sellaisessa tilanteessa kuin avioliitto päättyy avioeroon. Myös esimerkiksi perityn omaisuuden osalta voi joskus olla syytä tehdä erityismääräyksiä.  

Missä tilanteessa avioehto kannattaa tehdä 

Jos osapuolten varallisuusero on jo avioliittoon mentäessä suuri, voi olla syytä laatia avioehtosopimus ainakin osasta omaisuudesta. Avioerotilanteessa omaisuus lähtökohtaisesti puolitetaan. Varattomammalle puolisolle saattaa siis tulla avioeron yhteydessä merkittävä varallisuudensiirto. Myös silloin, kun puoliso omistaa yhteistä sukuomaisuutta, esimerkiksi osuuden kesämökkiin tai sukutilaan, voi olla tarkoituksenmukaista määrätä tällainen omaisuus avio-oikeuden ulkopuolelle. Näin varmistetaan, ettei sukuun kuulumaton henkilö pääse avioeron yhteydessä mahdollisesti sekoittamaan tilannetta vaatimuksillaan. 

 

Missä tilanteessa kannattaa avioehto jättää tekemättä 

Avioehdon tekeminen ei kaikissa tilanteissa ole tarkoituksenmukaista. Tällainen tilanne voi olla esimerkiksi silloin, kun puolisot omistavat jo avioliittoon mennessään yhtä suuren omaisuuden. Jos avioliiton aikana ei ole odotettavissa esimerkiksi merkittäviä perintöjä tai lahjoituksia, voi olla, ettei avioehtosopimus sovellukaan puolisoiden tilanteeseen juuri heidän tapauksessaan.  

Puolisoiden toimet ja päätökset avioliiton aikana vaikuttavat myös siihen, kannattaako avioehtosopimusta laatia vai ei. Esimerkiksi jos toinen puoliso hoitaa lapsia kotona ja työskentelee toisen puolison varallisuuden kartuttamiseksi siten, että tämä voi keskittyä työelämään, voisi puolisoiden kesken syntyä epäoikeudenmukainen tilanne, jos avio-oikeus olisi poissuljettu. Tällaisessa tilanteessa kotona olevan puolison mahdollisuudet oman varallisuutensa kasvattamiseen ovat rajoitetut. 

Jokaisen avioliittoon aikovan kannattaa selvittää itselleen, mitä avio-oikeus tarkoittaa 

Avioehtosopimuksesta käytävät keskustelut ovat usein helpoimpia silloin, kun avioliittoa ollaan vasta solmimassa. Tällöin jokaisen tulisi selvittää itselleen, mitä oikeudellisia vaikutuksia avioliitolla instituutiona on ja kuinka erilaisten sopimusten laatiminen siihen vaikuttaa.  

Tee oma avioehtosopimuksesi perheoikeuteen perehtyneen juristimme avulla. Varaa aika täältä.

 

Avioehto

Kokeile verkkopalveluamme: Maksat asiakirjan vasta kun se on valmis. Palvelumme ohjeistaa myös kuinka toimia asiakirjan laatimisen jälkeen eli kuinka avioehto allekirjoitetaan, todistetaan ja rekisteröidään.

Tee itse verkossa

95 €

Varaa aika juristille

250 €/h

95

Voitte tehdä avioehdon itse verkossa. Verkossa tehtäviin asiakirjoihin sisältyy 14 vrk:n maksuton muutosoikeus. Saatte todistajat veloituksetta toimistoillamme Helsingissä ja Tampereella.

Tee itse verkossa
Asiakaspalvelu auttaa chatissa ja puhelimitse.

250 €/h

Haluatteko mieluummin tehdä avioehdon juristin kanssa? Varatkaa aika alkukeskusteluun juristin etävastaanotolle.

Varaa aika
Tarjoamme maksuttoman 15 minuutin alkukeskustelun. Alkukeskustelu ei velvoita sinua toimeksiannon antamiseen.