Tiesitkö, että meillä voit hoitaa lakiasioita myös itse verkossa? Kokeile maksutta!

Harhaluuloja avioehdosta

Avioliitto on lainsäätäjän silmissä juridinen sopimus, joka synnyttää puolisoille oikeuden toistensa omaisuuteen. Tätä oikeutta kutsutaan avio-oikeudeksi, joka syntyy puolisoiden mennessä naimisiin. Avio-oikeus tarkoittaa oikeutta kaikkeen puolison omaisuuteen oli se sitten hankittu ennen avioliiton solmimista tai sen aikana.

Avio-oikeus syntyy avioliiton myötä myös perittyyn ja lahjana saatuun omaisuuteen, ellei perittävä tai lahjanantaja ole erikseen toisin testamentissa tai lahjakirjassa määrännyt. Avioliiton päättyessä, joko puolison kuolemaan tai avioeroon, jaetaan puolisoiden omaisuus puoliksi. Jos et halua, että omaisuus jaetaan avioliiton päättyessä puoliksi, pitää tehdä avioehto.

Avioehdossa voidaan esimerkiksi määrätä, että kummallakaan ei ole avio-oikeutta toistensa omaisuuteen avioliiton päättyessä. Siinä voidaan myös määrätä, että tietty omaisuus rajataan avio-oikeuden ulkopuolelle esimerkiksi niin, että puolisoilla ei ole avio-oikeutta perittyyn tai lahjana saatuun omaisuuteen. Yksi yleisimpiä harhaluuloja avio-oikeuteen liittyen onkin, ettei puolisolla olisi avio-oikeutta perittyyn tai lahjana saatuun omaisuuteen. Näin ei kuitenkaan ole asian laita vaan myös peritty ja lahjana saatu omaisuus on avio-oikeuden alaista, ellei perittävän tai lahjanantajan testamentissa ole toisin määrätty. Avioehdon tekeminen onkin usein tarpeen perityn tai lahjana saadun omaisuuden suojaamiseksi.

Usein törmää myös harhaluuloon siitä, että avio-oikeuden alaista omaisuutta olisi vain avioliiton aikana hankittu omaisuus. Näin ei kuitenkaan ole vaan myös ennen avioliittoa hankitusta omaisuudesta tulee avio-oikeuden alaista naimisiin mentäessä. Avioehdolla, voidaan kuitenkin sopia, että tällainen omaisuus jää avio-oikeuden ulkopuolelle.

Joskus kuulee sanottavan, että avioehto suojaa vain varakkaampaa puolisoa. Avioehdolla voidaan kuitenkin myös parantaa vähemmän omistavan puolison asemaa.

Avioehto ei myöskään vaikuta lesken asumissuojaan, vaan leskellä on avioehdosta huolimatta oikeus jäädä asumaan puolisoiden yhteisenä kotina käyttämään asuntoon.

Avioehto ei vaikuta puolison oikeuteen periä puolisonsa. Jos perittävällä ei ole rintaperillisiä puoliso perii avioehdosta huolimatta.

Avioehto on puolisoiden yhteinen sopimus ja sen tulisikin olla sellainen, johon molemmat voivat hyvillä mielin ja yhteisymmärryksessä sitoutua. Avioehdosta kannattaa keskustella jo ennen avioliiton solmimista ja miettiä yhdessä millainen avioehto omaan tilanteeseen sopisi.

 

Huomioithan, että tämä artikkeli on yleisluontoinen artikkeli avioehdosta. Saadaksesi tarkempaa tietoa siitä, miten juuri sinun tilanteessasi kannattaisi toimia, ole yhteydessä asiakaspalveluun.

Lue lisää aiheesta

Avioehto

Kokeile verkkopalveluamme: Maksat asiakirjan vasta kun se on valmis. Palvelumme ohjeistaa myös kuinka toimia asiakirjan laatimisen jälkeen eli kuinka avioehto allekirjoitetaan, todistetaan ja rekisteröidään.

Tee itse verkossa

85 €

Varaa aika juristille

185 €

85

Voitte tehdä avioehdon itse verkossa. Verkossa tehtäviin asiakirjoihin sisältyy 14 vrk:n maksuton muutosoikeus. Saatte todistajat veloituksetta toimistoillamme Helsingissä ja Tampereella.

Aloita
Asiakaspalvelu auttaa chatissa ja puhelimitse.

alkaen 185

Haluatteko mieluummin tehdä avioehdon juristin kanssa? Varatkaa aika maksuttomaan alkukeskusteluun juristin etävastaanotolle.

Varaa aika
Alkukeskustelu ei velvoita sinua toimeksiannon antamiseen.