Kolme hyvää syytä tehdä avioehto

Epäilyttääkö avioehdon tekeminen? Tässä kolme hyvää syytä tehdä avioehto.

  1. Tekemällä avioehdon otatte avioliittonne taloudellisen puolen omiin käsiinne. Avio-ehto on mahdollisuus räätälöidä avioliiton taloudelliset vaikutukset vastaaman juuri teidän toiveitanne ja tarpeitanne.
  2. Avioehdon tekemistä edeltää pohdinta yhteisestä tulevaisuudestanne ja avioliittonne pelisäännöistä. Tulevaisuuteen voi suhtautua luottavaisesti, kun asiat on puhuttu ja sovittu kunnolla.
  3. Jos liittonne päätyy syystä tai toisesta eroon, teillä on yksi merkittävä huoli vähemmän. Kun talousasiat on sovittu ennakkoon, käytännön asiat järjestyvät erossa huomattavasti nopeammin ja syitä riitaan vähemmän.