Huomio kesän hääparit! ❤️ Tiesittehän, että avioehto on tehtävissä helposti myös netissä ❤️ Tee tästä hintaan 95 € >>

Tee edunvalvontavaltakirja helposti nettilomakkeella hintaan 95 €! Digi- ja väestötietovirastokin (DVV) kannustaa siihen.

Miten avioehto vaikuttaa perintöön?

Avioehto voidaan laatia sekä avioeron että kuoleman varalle. Kuoleman varalta voimassa olevalla avioehdolla on merkittävä vaikutus siihen, mitä omaisuutta ensiksi kuolleen puolison kuolinpesään kuuluu. Sen vuoksi avioehdon sisältö vaikuttaa aivan konkreettisesti myös siihen, mitä omaisuutta perilliset ja testamentinsaajat tulevat kuolinpesästä saamaan.

Kaikki avioliitot päättyvät joskus

Avioliittoon tai oikeastaan sen päättymiseen liittyy merkittäviä oikeusvaikutuksia, joihin on kuitenkin mahdollista suurelta osin etukäteen vaikuttaa avioehtosopimuksen avulla. Niin rajulta kuin se kuulostaakin, niin avioliitot päättyvät nimittäin aina. Joko ne päättyvät avioeroon tai sitten ne päättyvät toisen puolison kuolemaan. Molemmissa tilanteissa puolisoiden omaisuudelle tehdään tiettyjä toimenpiteitä. Avio-oikeuden alainen omaisuus ositetaan ja avio-oikeuden ulkopuolinen erotellaan. Tämä avioliittoon perustuva, puolisoiden välinen niin sanottu jako tehdään ensimmäisenä ja vasta sen jälkeen kuolinpesälle jäävä omaisuus on määritelty ja se voidaan jakaa perillisille ja testamentinsaajille.

Avioehto vaikuttaa omaisuuden jakautumiseen kuolinpesää jaettaessa

Avioehtosopimus on yksilöllinen, puolisoiden välinen sopimus. Siinä määritellään mikä omaisuus on puolisoiden kesken päätetty jääväksi avio-oikeuden ulkopuolelle. Jos avioehtosopimuksella suljetaan pois puolisoiden avio-oikeus kaikkeen omaisuuteen, niin silloin kummankin perintöosuus määräytyy puhtaasti sen mukaan, mitä omaisuutta ja velkoja henkilöllä on kuolinhetkellä omissa nimissään. Jos taas avioehtosopimuksella on rajattu avio-oikeuden ulkopuolelle joitain yksittäisiä omaisuuseriä, niin silloin nämä pysyvät sellaisenaan omistajansa kuolinpesän omaisuutena. Avio-oikeuden alaisten omaisuuserien osalta sen sijaan toimitetaan omaisuuden ositus, jossa ikään kuin tasataan omaisuutta puolisoiden kesken. Jos poismenneellä puolisolla oli enemmän netto-omaisuutta nimissään, niin kuolinpesästä maksetaan ensin tasinkoa leskelle. Vasta tämän jälkeen voidaan siirtyä tarkastelemaan perintöä.

Huomioithan, että tämä on yleisluontoinen artikkeli avioehdosta. Saadaksesi tarkempaa tietoa siitä, miten juuri sinun tilanteessasi kannattaisi toimia, ole yhteydessä asiakaspalveluun.

Tästä linkistä pääset lukemaan kaikki avioehtoon liittyvät artikkelimme.

 

Lue lisää aiheesta