Testamentti ja edunvalvontavaltakirja juristin kanssa NYT -20 % Klikkaa ja varaa oma aikasi >>

Avioehto

Miten avioliitto vaikuttaa omistussuhteisiin?

Mitä sitten tapahtuu, kun avioliitto päättyy?

Kaikki avioliitot päättyvät joskus, joko puolison kuolemaan tai avioeroon. Nyt vastaus otsikon kysymykseen ei olekaan enää niin selkeä. Avioliitto vaikuttaa puolisoiden omaisuuden omistussuhteisiin vasta avioliiton päättyessä. Lain pääsäännön mukaan kaikki puolisoiden omistama omaisuus sekä mahdolliset velat ovat avio-oikeuden alaista omaisuutta. Tällä tarkoitetaan sitä, että avioliitto synnyttää oikeuden myös toisen omistamaan omaisuuteen. Ei ole mitään merkitystä, onko puoliso saanut perintönä kesämökin vanhemmiltaan ennen avioliittoa tai avioliiton aikana – se on avio-oikeuden alaista omaisuutta. Samoin kohdellaan puolisoiden nimissä olevia velkoja.

Kun avioliitto päättyy, kummallakin puolisolla pitää olla yhtä paljon omaisuutta. Tämä selvitetään avioliiton päättymisen jälkeen laadittavassa osituksessa.

Esimerkki 1:

A:n ja B:n avioero on tullut vireille käräjäoikeuden päätöksellä. Avioeron vireilletulopäivän mukaan Puoliso A omistaa vanhemmiltaan lahjana saadun asunto-osakkeen sekä hänellä on sijoitusvarallisuutta pankissa. Puoliso B puolestaan omistaa puolisoiden yhteisenä kotina käytetyn omakotitalon ja hänellä on siitä vielä velkaa jäljellä. Miten avioliitto tässä tapauksessa vaikuttaa puolisoiden omistussuhteisiin?

Puoliso A:n varat ja velat:

Asunto-osake 300.000 e

Sijoitusvarallisuus 100.000 e

Ei velkoja.

Puoliso A:n omaisuus yhteensä 400.000 e

 

Puoliso B:n varat ja velat:

Omakotitalo 400.000 e

Velkaa - 100.000 e

Puoliso B:n omaisuus yhteensä 300.000 e

Puolisoiden koko omaisuus on lain pääsäännön mukaisesti avio-oikeuden alaista omaisuutta. Tällöin puolisoiden omaisuuksien säästöt lasketaan yhteen eli Puolisot A ja B omistavat yhteensä 700.000 e. Tämä summa jaetaan kahtia eli saadaan avio-osana 350.000 euroa. Koska Puoliso B omistaa vähemmän, Puoliso A:n pitää luovuttaa omasta omaisuudestaan 50.000 euron arvoisesti omaisuuttaan B:lle. Näin Puolisot A ja B omistavat arvomääräisesti yhtä paljon omaisuutta avioliiton päättyessä.

 

Esimerkki 2:

C:n ja D:n avioero on tullut vireille käräjäoikeuden päätöksellä. Avioeron vireilletulopäivän mukaan Puoliso C:lla on pelkästään velkaa useammalle eri pankille ja muille rahalaitoksille. Hänen nimissään ei ole muuta omaisuutta. Puoliso D puolestaan omistaa äidiltään perityn kesämökin järven rannalla. Miten avioliitto tässä tapauksessa vaikuttaa puolisoiden omistussuhteisiin?

Puoliso C:n varat ja velat:

Velkaa – 50.000 e

Puoliso C:n omaisuus yhteensä – 50.000 e

 

Puoliso D:n varat ja velat:

Kesämökki 200.000 e

Ei velkoja.

Puoliso D:n omaisuus yhteensä 200.000 e

 

Tässä tapauksessa toinen puoliso on ylivelkainen eli hänellä on enemmän velkoja kuin varoja. Toisen puolison velkaantuminen ei kuitenkaan koidu täysin toisen puolison maksettavaksi. Osituksessa ylivelkaisen Puolison C:n omaisuuden säästönä käytetään 0 euroa. Tällöin Puolisoiden C ja D yhteenlaskettu omaisuuden säästö on 200.000 euroa, josta avio-osa on 100.000 euroa. Puoliso D maksaa omasta omaisuudestaan C:lle 100.000 euroa ja Puoliso C vastaa omista veloistaan.

Avioehtosopimuksella voi vaikuttaa avio-oikeuteen

Jos puolisot eivät halua noudattaa lain pääsäännön mukaista omaisuuden jakoa avioliiton päättyessä, on välttämätöntä laatia avioehtosopimus joko ennen avioliittoa tai sen aikana. On myös mahdollista, että puoliso on saanut lahjana omaisuutta, johon kohdistuu lahjansaajan aviopuolison avio-oikeutta rajoittava määräys. Tällainen määräys on pätevä myös puolisoiden välisessä osituksessa. Avioehtosopimuksessa on kuitenkin mahdollista räätälöidä juuri puolisoiden omaan tilanteeseen sopivat määräykset, eikä jättää omaisuudenjakoa ulkopuolisen henkilön varaan.

 

Huomioithan, että tämä artikkeli on yleisluotoinen artikkeli avioliiton omistussuhteista. Saadaksesi tarkempaa tietoa siitä, miten juuri sinun tilanteessasi kannattaisi toimia, ole yhteydessä asiakaspalveluun.

Tämän linkin takaa löydät muut avioliittoon liittyvät artikkelimme.

Lue lisää aiheesta

Avioehto

Tehkää avioehtosopimus verkkopalvelussamme tai varatkaa aika avioehtosopimuksen laatimiseen perhejuristimme kanssa. Verkkopalvelussa tehtyä asiakirjaa voi muokata maksutta 14 vrk:n ajan ostohetkestä. Jos varaatte ajan juristille, hän käy kanssanne puhelimessa tai videotapaamisessa läpi avioehtosopimuksen sisällön ja laatii luonnoksen keskustelunne pohjalta. 

Lue lisää aiheesta Avioehto
Tee verkossa
95 €
Alkukeskustelu
0 €

95 €

Avioehto helposti verkossa. Verkossa tehtäviin asiakirjoihin sisältyy 14 vrk:n maksuton muutosoikeus. Saatte rahanne takaisin, jos olette tyytymättömiä palveluumme.

Tee netissä

Juristin laatiman asiakirjan hinta 300 €

Alkukeskustelun tarkoituksena on kartoittaa, mikä on sinulle sopivin tapa edetä.

Varaa maksuton alkukeskustelu