Verkkotesti: Tarvitsetko avioehdon? Testaa ilmaiseksi, kannattaako avioehtoa harkita?

Avioliitto on oikeustoimi

Avioliitto on kahden ihmisen välinen oikeustoimi. Avioliiton edellytyksenä on, että se solmitaan erityisellä oikeustoimella, vihkimisellä joko kirkollisesti tai siviilioikeudellisesti.

Laki säätelee sitä, kuka voi solmia avioliiton

Avioliiton voi solmia jokainen 18 vuotta täyttänyt, joka ei ole entuudestaan avioliitossa tai rekisteröidyssä parisuhteessa. Rekisteröidyn parisuhteen voi muuttaa avioliitoksi tekemällä siitä yhteisen ilmoituksen asianomaiselle virastolle. Avioliitto ei kuitenkaan ole sallittu läheisten sukulaisten kesken.

Avioliiton vaikutukset omaan asemaan kannattaa selvittää etukäteen

Avioliiton oikeusvaikutukset tulevat voimaan sen jälkeen, kun avioliitto on solmittu. Se, ettei avioliiton solmivalla henkilöllä ole tietoa lain tarkasta sisällöstä, ei vaikuta oikeusvaikutusten syntymiseen.

Koska avioliitto on oikeustoimi, joka vaikuttaa henkilön omaan oikeusasemaan, on ennen avioliiton solmimista hyvä selvittää asiat, joihin avioliitto suoraan vaikuttaa. 

Tämän linkin takaa löydät muut avioliittoon liittyvät artikkelimme.

Lue lisää aiheesta

Avioehto

Tehkää avioehtosopimus verkkopalvelussamme tai varatkaa aika avioehtosopimuksen laatimiseen perhejuristimme kanssa. Verkkopalvelussa tehtyä asiakirjaa voi muokata maksutta 14 vrk:n ajan ostohetkestä. Jos varaatte ajan juristille, hän käy kanssanne puhelimessa tai videotapaamisessa läpi avioehtosopimuksen sisällön ja laatii luonnoksen keskustelunne pohjalta. Asiakirjaa täydennetään vielä tarvittaessa, kunnes se on tahtonne mukainen.

Tee verkossa

85 €

Juristin kanssa

300€

85

Voitte tehdä avioehdon itse verkossa. Verkossa tehtäviin asiakirjoihin sisältyy 14 vrk:n maksuton muutosoikeus. Saatte todistajat veloituksetta toimistoillamme Helsingissä ja Tampereella.

Aloita
Asiakaspalvelu auttaa chatissa ja puhelimitse.

300

Tee avioehto kiinteään hintaan avioliitto-oikeuteen erikoistuneen juristin kanssa. Varaa ilmainen 15 minuutin alkukeskustelu.

Varaa aika
Alkukeskustelu ei velvoita sinua toimeksiannon antamiseen.