KESÄALEN VIIMEINEN VIIKKO! Kaikki verkkoasiakirjat -30% alennuskoodilla SUVI21. Viimeinen voimassaolopäivä 10.8.2021

Avioliitto on oikeustoimi

Avioliitto on kahden ihmisen välinen oikeustoimi. Avioliiton edellytyksenä on, että se solmitaan erityisellä oikeustoimella, vihkimisellä joko kirkollisesti tai siviilioikeudellisesti. Avioliiton voi solmia jokainen 18 vuotta täyttänyt, joka ei ole entuudestaan avioliitossa tai rekisteröidyssä parisuhteessa. Rekisteröidyn parisuhteen voi muuttaa avioliitoksi tekemällä siitä yhteisen ilmoituksen asianomaiselle virastolle. Avioliitto ei kuitenkaan ole sallittu läheisten sukulaisten kesken. Avioliiton oikeusvaikutukset tulevat voimaan sen jälkeen, kun avioliitto on solmittu. Se, ettei avioliiton solmivalla henkilöllä ole tietoa lain tarkasta sisällöstä, ei vaikuta oikeusvaikutusten syntymiseen. Koska avioliitto on oikeustoimi, joka vaikuttaa henkilön omaan oikeusasemaan, on ennen avioliiton solmimista hyvä selvittää asiat, joihin avioliitto suoraan vaikuttaa.