Avoliittosopimus

Toisin kuin avioliitossa avopuolisoiden yhteistä taloutta ei säädellä laissa ollenkaan. Avopuolisoiden tuleekin aina sopia yhteisen talouden kulujen jakamisesta oikeudenmukaiseksi katsomallaan tavalla.

Sopimus kannattaa laatia kirjallisesti ja sopimuksessa tulee katsoa pitkälle tulevaisuuteen. Suuret elämänmuutokset, esimerkiksi asunnon ostaminen, lapsen syntyminen, tulotason muuttuminen tai puolison toimintakyvyn heikentyminen ja edunvalvontatilanteet vaikuttavat merkittävällä tavalla avopuolisoiden mahdollisuuteen kattaa taloutensa kuluja.

Yksityiskohtaisesti ja laadukkaasti laadittu avoliittosopimus on tarvittaessa täytäntöönpanokelpoinen, jos toinen puolisoista jättää maksamatta esimerkiksi oman osuutensa lainakuluista.