KESÄALEN VIIMEINEN VIIKKO! Kaikki verkkoasiakirjat -30% alennuskoodilla SUVI21. Viimeinen voimassaolopäivä 10.8.2021

Miten edunvalvontavaltuutuksessa määräämäni valtuutetun toimintaa valvotaan?

Tekemällä edunvalvontavaltuutuksen henkilö pystyy vaikuttamaan muun muassa siihen, kuka asioita hoitaa ja miten niitä hoidetaan. Edunvalvontavaltuutuksen antamisen pitäisi aina perustua kahdenväliseen luottamukseen. Siis siihen, että valtuuttaja (=se jonka asioita hoidetaan) luottaa valtuutetun (= asioiden hoitaja) kykyyn ja halukkuuteen hoitaa asiat hyvin ja siten, että valtuuttajan etu tulee huomioiduksi mahdollisimman hyvin.

Miten valtuutetun toimintaa voidaan valvoa

Valtuutetun toiminnan valvontaan liittyen voidaan esimerkiksi edunvalvontavaltakirjassa asettaa tarkempia määräyksiä asioiden hoidolle. Sen lisäksi on tiettyjä raportointivelvollisuuksia, jotka tulee toiminnassa täyttää.

Valtakirjassa valtuuttaja voi itse määrätä esimerkiksi siitä, että kaikilla läheisillä (esimerkiksi puoliso, lapset, lapsenlapset) on oikeus halutessaan saada tietoja valtuutetulta. Usein valtakirjaan myös sisällytetään erillinen määräys tai lupa sille, että valtuutettu saa puhua hoidettavista asioista läheisten kanssa. Tämä tuo avoimuutta asioiden hoitoon ja saattaa ehkäistä sitä, että joku esimerkiksi lapsista syyttäisi valtuutettua asioiden huonosta hoitamisesta. Valtakirjalla voidaan myös esimerkiksi määrätä valtuutettu tekemään tili asioiden hoidosta vuosittain tietyille henkilöille, yleensä valtuuttajan tuleville perillisille. Valtakirjassa voidaan määrätä myös, että valtuutetun tulee tehdä viranomaiselle tietyin määräajoin tilitys asioiden hoidosta viranomaiselle.

Valtuutetun velvollisuudet

Selkeä valvontakeino viranomaisen puolelta edunvalvontavaltuutuksen ollessa kyseessä on se, että valtuutetun tulee kolmen kuukauden kuluessa valtuutuksen vahvistamisesta antaa Digi- ja väestötietovirastolle omaisuusluettelo niistä varoista ja veloista, joita hän voi valtuutuksen perusteella hoitaa. Tämä velvollisuus on aina, kun tehtävä alkaa, eikä siitä voi saada vapautusta. Omaisuusluettelo tulee tehdä valtakirjan vahvistamishetken mukaisella tilanteella. Lisäksi, mikäli valtuuttajalle tulee myöhemmin esimerkiksi perinnön kautta omaisuutta, jonka osalta valtuutetulla on oikeus hoitaa asioita, tulee tällaisesta omaisuudesta antaa selvitys kuukauden kuluessa.

Valtuutettu on lisäksi aina velvollinen pitämään kirjaa valtuuttajan varoista ja veloista sekä tilikauden tapahtumista, mikäli edunvalvontavaltuutus koskee edustamista taloudellisissa asioissa. Ilman valtakirjassa olevaa erityistä määräystä ei kuitenkaan ole tarpeen tehdä erillistä vuositiliä viranomaiselle. Viranomaisella on aina oikeus pyytää valtuutettua tekemään tilin tehtävänsä hoitamisesta, mikäli viranomainen katsoo että sille on perusteltu syy.

Kannattaa nimetä myös toissijainen valtuutettu

Mikäli valtuutettu osoittautuu kykenemättömäksi tehtäväänsä, voidaan asiasta tehdä ilmoitus viranomaiselle. Viranomainen selvittää tämän jälkeen väitteen todenperäisyyden. Mikäli edunvalvontaa tarvitaan ja valtuutettu katsotaan kykenemättömäksi, voi viranomainen määrätä tehtävään valtakirjassa määrätyn toissijaisen valtuutetun. Mikäli toissijaista valtuutettua ei ole määrätty ja edunvalvonnan tarve on olemassa, määrätään edunvalvonta holhoustoimilain mukaisin perustein.

Huomioithan, että tämä artikkeli on yleisluontoinen artikkeli edunvalvontavaltuutuksesta. Saadaksesi tarkempaa tietoa siitä, miten juuri sinun tilanteessasi kannattaa toimia, ole yhteydessä asiakaspalveluun.

Lue lisää aiheesta

Edunvalvontavaltakirja

Edunvalvontavaltakirja on tulevaisuuden turvaksi ennakolta tehtävä juridinen yleisvaltakirja, jolla valtuutat itse valitsemasi ihmisen hoitamaan asioitasi ja päättämään puolestasi sen varalta, että oma toimintakykysi alenisi onnettomuuden, sairastumisen tai korkean iän vuoksi. Oikea aika tehdä edunvalvontavaltakirja on silloin, kun kaikki on kunnossa.

Tee itse verkossa

85 €

Varaa aika juristille

250 €/h

85

Voit tehdä edunvalvontavaltakirjan itse verkossa. Verkossa tehtäviin asiakirjoihin sisältyy 14 vrk:n maksuton muutosoikeus. Saatte todistajat veloituksetta toimistoillamme Helsingissä ja Tampereella.

Tee itse verkossa
Asiakaspalvelu auttaa chatissa ja puhelimitse.

250 €/h

Haluatko mieluummin tehdä edunvalvontavaltakirjan juristin kanssa? Varaa aika alkukeskusteluun juristin etävastaanotolle.

Varaa aika
Tarjoamme maksuttoman 15 minuutin alkukeskustelun. Alkukeskustelu ei velvoita sinua toimeksiannon antamiseen.