Laadi tärkeät asiakirjat halutessasi itse netissä. Tutustu palveluihimme!

Digi- ja väestötietovirasto (DVV) kannustaa edunvalvontavaltuutuksen tekemiseen Omissa käsissä -kampanjalla.  Tutustu kampanjaan tästä!

Edunvalvontavaltakirjan hyödyt

Laatimalla edunvalvontavaltakirjan voit järjestää omien asioittesi hoidon etukäteen siltä varalta, ettet myöhemmin kykene hoitamaan niitä. 

Kuka voi tehdä edunvalvontavaltakirjan?

Kaikki täysi-ikäiset henkilöt jotka ymmärtävät edunvalvontavaltakirjan sisällön ja merkityksen voivat laatia edunvalvontavaltakirjan. Valtakirja tulee laatia hyvissä ajoin sillä henkilö, jolla on esimerkiksi pitkälle edennyt muistisairaus, ei luultavasti enää kykene ymmärtämään edunvalvontavaltakirjan sisältöä eikä näin ollen voi enää tehdä edunvalvontavaltakirjaa. 

Miten edunvalvontavaltakirja laaditaan?

Edunvalvontavaltakirja tulee laatia kirjallisesti. Alkuperäinen edunvalvontavaltakirja vahvistetaan Digi- ja väestötietovirastossa vasta siinä vaiheessa, kun et enää itse kykene hoitamaan asioitasi. On tärkeää säilyttää valtakirja turvallisessa paikassa. Voit esimerkiksi antaa alkuperäisen edunvalvontavaltakirjan valtuutetulle säilytettäväksi tai voit laatia kaksi alkuperäistä edunvalvontavaltakirjaa, yhden kappaleen itsellesi ja toisen valtuutetulle. 

Mitä hyötyä edunvalvontavaltakirjasta on?

Edunvalvontavaltakirjan hyötynä on, että voit itse päättää kuka hoitaa asioitasi, kun et enää kykene siihen itse. Voit tehdä yksityiskohtaisia määräyksiä siitä, miten omaisuuttasi tulisi hoitaa. Liian suppeasti laadittu edunvalvontavaltakirja ei anna valtuutetulle oikeutta kaikkiin toimiin. Mikäli esimerkiksi haluat, että valtuutetulla on oikeus myydä kiinteistö tai lahjoittaa omaisuuttasi, tulee näistä olla nimenomainen määräys edunvalvontavaltakirjassa. Haittana voi olla, että ensisijainen valtuutettu voi olla esteellinen hoitamaan asioitasi, jos esimerkiksi olette molemmat saman kuolinpesän osakkaita. Siksi olisi hyvä määrätä esteetön varavaltuutettu tämänkaltaisia tilanteita varten. 

Laatimalla edunvalvontavaltakirjan voit itse päättää onko valtuutetulla tilintekovelvollisuutta Digi- ja väestötietovirastolle ja tulisiko valtuutetun saada palkkio. Mikäli edunvalvontavaltakirja jää tekemättä ja se henkilö, joka olisi voinut toimia valtuutettuna määrätään edunvalvojaksesi, kuuluu hänelle vuosittainen tilintekovelvollisuus.  

Edunvalvontavaltakirjan vahvistaa Digi- ja väestötietovirasto

Edunvalvontavaltuutuksen vahvistaminen Digi- ja väestötietovirastossa on huomattavasti kevyempi ja nopeampi menettely kuin edunvalvojan määrääminen käräjäoikeudessa.

Jokaisen täysi-ikäisen henkilön olisi hyvä laatia edunvalvontavaltakirja, sillä sen hyödyt ovat huomattavasti suuremmat kuin haitat. Käyttämällä asiantuntija-apua pienenee riski liian suppeasta ja tai väärin laaditusta edunvalvontavaltakirjasta ja sen aiheuttamista haitoista.

 

Huomioithan, että tämä on yleisluontoinen artikkeli edunvalvontavaltuutuksesta. Saadaksesi tarkempaa tietoa siitä, miten juuri sinun tilanteessasi kannattaa toimia, ole yhteydessä asiakaspalveluun.

Tämän linkin takaa löydät kaikki edunvalvontavaltuutuksen liittyvät artikkelimme >>