Testamentti ja edunvalvontavaltakirja juristin kanssa NYT -20 % Klikkaa ja varaa oma aikasi >>

Edunvalvontavaltuutus

Mitä hyötyä on edunvalvontavaltakirjasta?

Lexly.fi apunasi kaikissa lakiasioissa - Helpot lakipalvelut

Edunvalvontavaltakirjan merkittävimmät hyödyt

  • Helppous. Edunvalvontavaltakirjan nojalla toisen ihmisen asioiden hoitaminen on huomattavasti helpompaa, joustavampaa ja nopeampaa kuin perinteisenä edunvalvojana toimiminen.

  • Määräysvalta. Edunvalvontavaltakirjaan voit merkitä valtuutetuksi ja hänen varahenkilöikseen juuri ne henkilöt, joille haluat tämän tehtävän uskoa ja joiden kykyyn hoitaa asioitasi sinä luotat. Voit myös määritellä, kuinka haluat asioitasi hoidettavan. Laatimalla edunvalvontavaltakirjan omat asiasi pysyvät omissa käsissäsi silloinkin, kun oma toimintakykysi on heikentynyt.

  • Edullisuus. Edunvalvontavaltakirja on perinteistä edunvalvontaa edullisempi tapa hoitaa toisen ihmisen asioita. Perinteiseen edunvalvontaan liittyy aina vähintäänkin vuosittaisia viranomaismaksuja, kun taas edunvalvontavaltakirjan kustannukset rajautuvat valtakirjan laatimiseen ja sen mahdolliseen vahvistamiseen.

Helpota läheistesi elämää

Suurin osa niistä suomalaisista, jotka ovat laatineet oman edunvalvontavaltakirjan, haluavat ennen muuta helpottaa läheistensä elämää. Edunvalvontavaltuutettuna toimiminen on selvästi helpompaa ja joustavampaa kuin edunvalvojana toimiminen. Toinen merkittävä syy on mahdollisuus päättää omista asioista silloinkin, kun oma toimintakyky on mennyt. Kolmas syy on taloudellinen; edunvalvontavaltuutus tulee ajan mittaa huomattavasti edullisemmaksi kuin perinteinen edunvalvonta. Edunvalvontaan liittyy aina vähintään vuosittaisia viranomaismaksuja.

Edun­val­von­ta­val­tuu­tus aut­taa mo­nes­sa asias­sa 

Hyvissä ajoin laadittu edunvalvontavaltakirja vahvistetaan Digi- ja väestötietovirastossa. Nimetty edunvalvontavaltuutettu saa sen nojalla hoitaa valtuuttajan omaisuutta ja muita taloudellisia asioita, kuten asunnon myynnin tai pankkiasioita. Edunvalvontavaltuutettu voi edunvalvontavaltakirjan nojalla hoitaa myös valtuuttajan henkilöä koskevia asioita, kuten passin hakemisen. Valtuuttajan elinaikana valtuutus onkin pääsääntöisesti hyvin laaja ja mahdollistaa asioiden hoidon sujuvasti. 

Voiko valtuutettu purkaa vuokrasopimuksia? 

Edunvalvontavaltakirjassa voit päättää, että valtuutettu saa hoitaa kaikenlaisia asioita, jotka koskevat asuntoja ja kiinteistöjä. Jos toimintakykysi heikkenee niin pahasti, että et itse voi irtisanoa vuokrasopimustasi, ei kukaan muukaan voi. Jos olet laatinut edunvalvontavaltakirjan, jossa olet määritellyt, että valtuutettu saa irtisanoa vuokrasopimuksen, ongelmaa ei ole. Edes omat vanhempasi tai aviopuolisosi eivät voi irtisanoa vuokrasopimusta, jos et ole laatinut edunvalvontavaltakirjaa. 

Edunvalvontavaltakirjassa voit myös päättää, että valtuutettu saa myydä omistamiasi kiinteistöjä. On kuitenkin tärkeää muistaa, että valtuutettu tarvitsee luvan Digi- ja väestötietovirastosta, kun hän on myymässä päämiehesi omistamia asunto-osakeyhtiön osakkeita/kiinteistöä, kiinteistön määräalaa tai -osaa, asumisoikeusasuntoa sekä lomaosakkeita. Digi- ja väestötietoviraston verkkosivuilta voit lukea lisää tarvittavista liitteistä >> 

Huomioithan, että tämä on yleisluontoinen artikkeli edunvalvontavaltuutuksesta. Saadaksesi tarkempaa tietoa siitä, miten juuri sinun tilanteessasi kannattaa toimia, ole yhteydessä asiakaspalveluun. 

Kysymyksiä ja vastauksia

Onko edun­val­von­ta­val­ta­kir­ja sama asia kuin edun­val­von­ta?

Ei ole. Edunvalvontavaltakirjalla ja edunvalvonnalla tähdätään toki samaan tavoitteeseen, eli järjestetään sellaisen ihmisen asioiden hoito, joka ei itse ole kykenevä omista asioistaan huolehtimaan. Edunvalvontavaltakirja poikkeaa edunvalvonnasta siinä, että se on valtuutuksen antajan, eli sinun itsesi, tahdonilmaisu. Tekemällä edunvalvontavaltakirjan päätät itse, kuka asioitasi voi hoitaa ja millaisilla ehdoilla. Edunvalvontavaltuutettuna toimiminen on myös valtuutetulle joustavampaa ja helpompaa kuin edunvalvojana toimiminen.

Mis­tä asiois­ta edun­val­von­ta­val­ta­kir­jas­sa voi mää­rä­tä?

Edunvalvontavaltakirjalla valtuuttaja, siis sinä, pystyt määräämään, kuka asioitasi hoitaa, jos et itse tulevaisuudessa pysty huolehtimaan omista asioistasi. Nimeät omat luottohenkilösi valtuutetuksi ja valtuutetun varahenkilöiksi eli toissijaisiksi valtuutetuiksi ja varavaltuutetuiksi. Edunvalvontavaltuutuksessa voi lisäksi antaa hyvinkin yksityiskohtaisia ohjeita siihen, miten asioitasi tulee hoitaa sekä millaista elämää haluaisit viettää toimintakyvyn heikentymisestä huolimatta.

Voiko edunvalvontavaltakirjassa nimetä valtuutetuksi kenet tahansa?

Ei voi. Sovi valtuutetun tehtävään nimeämisestä valtuutettujesi kanssa ennen edunvalvontavaltakirjan laatimista. Suullinen suostumus riittää. Kun edunvalvontavaltakirja on allekirjoitettu, se tulee lain mukaan antaa valtuutetuiksi nimetyille. Helpoimmin tämä käy, jos teet kullekin valtuutetuksi nimetylle eli valtuutetuksi, toissijaiseksi valtuutetuksi ja varavaltuutetuksi nimetyille tulee lain mukaan oman kappaleen edunvalvontavaltakirjastasi (alkuperäinen tai kopio). Muista, että holhousviranomainen (digi- ja väestötietovirasto) voi vahvistaa ainoastaan alkuperäisen edunvalvontavaltakirjan. Alkuperäisiä kannattakin tehdä siis useampia.   

Voinko nimetä kaksi rinnakkaista valtuutettua?

Asioiden hoitaminen käytännössä on helpompaa, jos vain yksi henkilö on kerrallaan edunvalvontavaltuutettu. Laki sallii kahden rinnakkaisen valtuutetun nimeämisen. Suosittelemme yhden valtuutetun nimeämistä

Kuinka monta varahenkilöä voi edunvalvontavaltuutetulle nimetä?

Voit nimetä valtuutetullesi niin monta varahenkilöä kuin haluat. Laissa ei ole rajoitettu toissijaisten valtuutettujen, varavaltuutettujen tai esteettömien varavaltuutettujen lukumäärää.

Edunvalvontavaltakirjan voi tehdä, jos voi nimetä yhdenkin valtuutetun. On kuitenkin hyvä, jos edunvalvontavaltuutetulla olisi vähintään yksi varahenkilö, mutta useamman nimeäminen tekee valtakirjasta turvallisemman. Suosittelemme useamman henkilön nimeämistä.

Mitä tarkoittaa varavaltuutettu?

Varavaltuutettu on sellainen varahenkilö ensisijaiselle valtuutetullesi, joka voi valtuutuksen nojalla ottaa valtuutetun tehtävät väliaikaisesti hoidettavakseen. Varavaltuutettu voi hakea edunvalvontavaltuutuksen vahvistamista, jos ensisijainen valtuutettu on väliaikaisesti estynyt hoitamaan tehtäväänsä tai on esteellinen hoitamaan jotakin tiettyä asiaa.

Esteetön varavaltuutettu on esteellisyystilanteissa tarvittava varahenkilö ensisijaiselle valtuutetullesi. Esteetöntä varavaltuutettua tarvitaan lyhytaikaisesti, tietyn toimenpiteen tekemiseksi. Esteellisyys voi syntyä, jos valtakirjan antaja haluaa esimerkiksi myydä kesämökkinsä perheenjäsenelleen. Esteetön varavaltuutettu edustaa valtuuttajaa ja varmistaa, että tehtävä toimenpide on valtuuttajan kannalta oikeudenmukainen. Esteetöntä varavaltuutettua tarvitaan perheen sisäisissä juridisissa toimenpiteissä, jos edunvalvontavaltakirja on jo vahvistettu ja valtuutettusi on perheenjäsen.

Miten edunvalvontavaltakirja vahvistetaan?

Jos edunvalvontavaltakirjan tekijä todella tarvitsee apua omien asioidensa hoitamiseen ja elämäänsä koskevaan päätöksentekoon, valtuutetun pitää aktivoitua. On hankittava lääkärinlausunto, jossa todetaan peruste edunvalvontavaltuutuksen vahvistamiselle. Valtuutetun pitää toimittaa lääkärinlausunto, alkuperäinen käsin allekirjoitettu edunvalvontavaltakirja ja täytetty hakemuslomake holhousviranomaiselle eli digi-ja väestötietovirastolle (DVV) vahvistamista varten. Hakemuslomake löytyy DVV:n verkkosivuilta. 

Hakemisvaiheessa myös valtuuttajaa kuullaan asiasta, eikä edunvalvontavaltuutusta vahvisteta heikoilla perusteilla. Lue lisää tietoa DVV:n sivuilta.

Edunvalvontavaltuutusten vahvistamiseen voi odottaa kestää normaaliaikana joitakin kuukausia.

Voiko edunvalvontavaltakirjaa muuttaa tai voiko sen peruuttaa?

Kyllä voi. Jos edunvalvontavaltakirjaa haluaa muuttaa, on tehtävä uusi edunvalvontavaltakirja ja hävitettävä kaikki peruutetut valtakirjat. Jos haluaa peruuttaa edunvalvontavaltakirjan mutta ei tehdä uutta, on vain hävitettävä edunvalvontavaltakirja. Jo viranomaisessa vahvistettua edunvalvontavaltuutusta ei kuitenkaan voi peruuttaa hävittämällä valtakirja.

Edunvalvontavaltuutus päättyy, kun valtuuttaja kuolee. Hoitaaksesi valtuuttajan kuolinpesän asioita tarvitset uuden erillisen valtakirjan kuolinpesän asioiden hoitamista varten. Aikanaan vahvistetulla edunvalvontavaltakirjalla ei voi enää hoitaa asioita, kun valtuuttaja on kuollut.

Kuka voi tehdä edunvalvontavaltakirjan?

Edunvalvontavaltakirjan voi tehdä täysi-ikäinen eli 18 vuotta täyttänyt ihminen, joka ymmärtää edunvalvontavaltakirjan merkityksen. Jokainen voi tehdä edunvalvontavaltakirjan ainoastaan omasta puolestaan. Jos sairastaa muistisairautta tai muuta toimintakykyä heikentävää sairautta, voi edunvalvontavaltakirjan vielä tehdä, jos ymmärtää sen merkityksen. Tarvittaessa voi pyytää lääkärinlausunnon ymmärryskyvystä.

Tarvetta lääkärinlausunnolle ei normaalitilanteessa ole. Lääkärinlausunnon hankkiminen voi kuitenkin olla hyvä ajatus, jos valtakirjan tekijä on kovin iäkäs tai hänellä on jo diagnosoitu toimintakykyä mahdollisesti heikentävä sairaus kuten muistisairaus. Tällöin lääkärinlausunto varmistaa, että valtuuttaja on ollut kykenevä valtuutuksen tekemään.

Edunvalvontavaltakirjan allekirjoittaa valtuutuksen antaja sekä kaksi (2) esteetöntä todistajaa. Valtuutetuiksi nimetyt eivät allekirjoita edunvalvontavaltakirjaa, mutta heidän kanssaan pitää asiasta sopia. Suullinen sopiminen riittää.

Mitä edunvalvontavaltakirjan pitää sisältää?

Edunvalvontavaltakirja on määrämuotoinen juridinen asiakirja, joten sen on sisällettävä tietyt laissa määritellyt asiat. Se on ensinnäkin tehtävä kirjallisesti. Valtakirjan allekirjoittavat valtuuttaja ja kaksi esteetöntä todistajaa samanaikaisesti. Valtuuttajan ja todistajien on siis oltava yhtä aikaa läsnä allekirjoitustilaisuudessa. Valtakirjasta on lisäksi käytävä ilmi:

  1. valtuuttamistarkoitus
  2. asiat, joissa valtuutettu oikeutetaan edustamaan valtuuttajaa
  3. valtuuttaja ja valtuutettu (suositeltavaa nimetä myös valtuutetun varahenkilöt eli toissijaiset valtuutetut ja varavaltuutetut)
  4. määräys, jonka mukaan valtuutus tulee voimaan siinä tapauksessa, että valtuuttaja tulee sairauden, henkisen toiminnan häiriintymisen, heikentyneen terveydentilan tai muun vastaavan syyn vuoksi kykenemättömäksi huolehtimaan asioistaan

Ennen kuin aloitat edunvalvontavaltakirjan tekemisen, tarvitset valitsemaltasi luottohenkilöltä suostumuksen toimia asioidesi hoitajana ja valtuutettunasi, jos et myöhemmin itse kykene päättämään omista asioistasi. Tarvitset suostumuksen myös hänen varahenkilöiltään.

Miksi kannattaa tehdä edunvalvontavaltakirja?

Kenelläkään ei ole automaattisesti oikeutta hoitaa sinun asioitasi ja päättää puolestasi, jos oma toimintakykysi heikkenee. Edunvalvontavaltakirja kannattaa tehdä, jos haluat itse päättää, kuka asiasi hoitaa ja miten jos joudut tilanteeseen, ettet itse pysty päättämään omista asioistasi. Näin päätöksenteko on sellaisen ihmisen käsissä, johon juuri sinä luotat. Edunvalvontavaltakirja kannattaa tehdä, jos et halua joutua viralliseen ja jäykkään edunvalvontaan eli holhoukseen. Edunvalvontavaltakirja kannattaa myös tehdä, jos haluat helpottaa läheistesi arkea, jos toimintakykysi heikkenee. Teet siis edunvalvontavaltakirjan myös läheistesi vuoksi. 

Edunvalvontavaltakirja kannattaa – ja sen lain mukaan voi tehdä – vain silloin, kun asiat ovat kunnossa. Jos tarve edunvalvontavaltakirjan vahvistamiselle on jo käsillä ja oma toimintakyky heikentynyt esimerkiksi onnettomuuden, sairastumisen tai korkean iän vuoksi, on liian myöhäistä tehdä edunvalvontavaltakirja.

Onko edunvalvontavaltuutetun tehtävä pakko ottaa vastaan?

Ei ole. Edunvualvontavaltakirjaa laatiessa tulee valuutetuksi nimetyltä toki kysyä suullinen suostumus. Jos edunvalvontavaltuutuksen vahvistaminen tulee myöhemmin ajankohtaiseksi, voi edunvalvontavaltuutetuksi nimetty myös kieltäytyä tehtävästä. Valtuutettu voi myös haluta luopua tehtävästä sen jälkeen, kun valtuutus on jo vahvistettu ja hän itse on jo toiminut tässä tehtävässä. Tästä syystä on suositeltavaa nimetä ainakin yksi toissijainen valtuutettu. 

Tarvitaanko edunvalvontavaltakirjaa, jos on jo valtakirja pankkiasiointia varten?

Kyllä tarvitaan. Tavanomaiset valtakirjat ovat voimassa niin kauan, kun valtakirjan antaja on kunnossa. Jos valtakirjan antajan toimintakyky heikkenee merkittävästi, tavanomaiset valtakirjat esimerkiksi juuri pankkiasiointiin lakkaavat olemassa voimassa.

Mitä tarkoittaa toissijainen valtuutettu?

Toissijainen valtuutettu on sellainen varahenkilö ensisijaiselle valtuutetullesi, joka voi valtuutuksen nojalla ottaa valtuutetun tehtävät kokonaan hoidettavakseen. Toissijainen valtuutettu voi hakea edunvalvontavaltuutuksen vahvistamista, jos ensisijainen valtuutettu on pysyvästi estynyt hoitamaan tehtäväänsä, haluaa lopettaa edunvalvontavaltuutettuna toimimisen tai kieltäytyy ottamasta edunvalvontavaltuutetun tehtävää vastaan.

Mikä muuttuu, jos teen edunvalvontavaltakirjan?

Kun teet edunvalvontavaltakirja, saat mielenrauhan siitä, että asiasi tulevat hoidetuksi toivomallasi tavalla tuli elämässä eteen mitä tahansa. Edunvalvontavaltuutuksen antaminen eli edunvalvontavaltakirjan tekeminen ei anna valtuutetulle mitään oikeuksia välittömästi valtakirjan allekirjoittamisen jälkeen. Kaikki pysyy siis ennallaan tässä ja nyt. Valtuutetun oikeudet astuvat voimaan vasta, jos joskus käsillä on tilanne, että valtuuttaja eli sinä itse et enää pysty huolehtimaan asioistaan ja lainmukaiset edellytykset edunvalvontavaltakirjan vahvistamiselle ovat olemassa.

Lue lisää aiheesta

Edunvalvontavaltuutus

Varaudu tulevaisuuteen edunvalvontavaltuutuksella. Päätä itse, miten asioitasi hoidetaan tulevaisuudessa, jos oma toimintakykysi heikkenee. Oikea aika tehdä edunvalvontavaltuutus on juuri nyt, kun kaikki on kunnossa.

Lue lisää aiheesta Edunvalvontavaltuutus
Tee verkossa
95 €
Alkukeskustelu
0 €

95 €

Tee edunvalvontavaltakirja helposti netissä. Netissä tehtäviin asiakirjoihin sisältyy 14 vrk:n maksuton muutosoikeus. Saat rahasi takaisin, jos olet tyytymätön palveluumme.

Tee netissä

Juristin laatiman asiakirjan hinta 280 €

Alkukeskustelun tarkoituksena on kartoittaa, mikä on sinulle sopivin tapa edetä.

Varaa maksuton alkukeskustelu