Verkkotesti: Tarvitsetko avioehdon? Testaa ilmaiseksi, kannattaako avioehtoa harkita?

Läheisen kuolema ja käytännön asiat

Lista käytännön asioista kuoleman jälkeen:

Kuolemasta ilmoittaminen

 • Jos läheisesi on kuollut sairaalassa tai hoitolaitoksessa, niin he tekevät ilmoituksen väestötietojärjestelmään. Sitä kautta monet toimijat, kuten pankit, Kela ja eläkelaitokset saavat tiedon kuolemasta.
 • Jos poismenneellä on ollut henkivakuutus, kyseiseen vakuutusyhtiöön kannattaa ilmoittaa kuolemasta.

 

Poismenneen sopimusten kartoittaminen ja irtisanominen

 • Tarpeettomaksi tulleet sopimukset, kuten puhelinliittymät, suoratoistopalvelut jne kannattaa lopettaa, ettei niistä koidu turhaan kuluja.

 

Poismenneen posti ja laskut

 • Avaa poismenneelle osoitettu posti ja maksa laskut. Jos kuolinpesässä on enemmän velkaa kuin varoja, niin vainajan elinaikaisia laskuja ei pidä maksaa. Sellaisessa tilanteessa kannattaa ottaa yhteyttä lakimieheen avun saamiseksi.
 • Postin kautta kuolinpesälle tuleva posti voidaan ohjata kuolinpesän hoitajalle.
 • Jos poismenneellä on lainoja, sovi niiden hoitamisesta pankin kanssa. Lainojen siirtämisestä esimerkiksi jonkun kuolinpesän osakkaan vastattavaksi voidaan tarvittaessa sopia kuolinpesän osakkaiden kesken myöhemmin osituksen ja perinnönjaon yhteydessä.
 • Ohjeita pankkiasiointiin ja tarvittavaan valtakirjaan saat poismenneen pankista.

 

Lopeta poismenneen sosiaalisen median tilit ja sähköpostitilit jne.

 • Sosiaalisen median tilit on myös usein mahdollista muuttaa ns. muistotileiksi

 

Hautauksen ja muistotilaisuuden järjestäminen

 

Perunkirjoituksesta huolehtiminen

 • Perunkirjoitus täytyy toimittaa 3 kuukauden sisällä kuolemasta. Siihen liittyy seuraavien asiakirjojen hankkiminen:
  • Virkatodistusten tilaaminen sukuselvityksen laatimista varten. Tämä on osa perunkirjoitusta ja ne tilataan ensi tilassa.
  • Vainajan ja mahdollisen lesken omaisuuden selvittäminen ja varallisuuden arvoa koskevien asiakirjojen hankkiminen, esimerkiksi:
   • saldotodistukset rahalaitoksista
   • arviot kiinteän omaisuuden arvosta
  • Kuolinpesän kulujen listaaminen, kuten:
   • vainajan elinaikaa koskevat laskut
   • hautauksen ja muistotilaisuuden kulut
   • perunkirjoituksen kulut
  • Jos perunkirjoitusaikaan tarvitaan lykkäystä, sitä on mahdollista hakea Verohallinnolta.
 • Perukirjan toimitetaan Verohallintoon kuukauden sisällä perunkirjoituksesta.

 

Perinnönjako

 • Perunkirjoituksen jälkeen perintö on mahdollista jakaa perinnönsaajille. Tästä tehdään kirjallinen perinnönjakosopimus, ja jos poismennyt oli naimisissa, niin siinä tapauksessa ositus- ja perinnönjakosopimus.
 • Perinnönjako kannattaa hoitaa kuntoon mahdollisimman pian perunkirjoituksen jälkeen.

 

Perintöveron maksaminen

 • Perintöveropäätös tulee Verohallinnosta ja siinä menee yleensä noin puolesta vuodesta vuoteen kuolemasta.

Lue lisää aiheesta

Perukirja

Tee perunkirjoitus sujuvasti Lexlyn kanssa. Perunkirjoitustilaisuuden voi pitää etäyhteyksin, jolloin kauempanakin asuvat kuolinpesän osakkaat voivat osallistua siihen. Varaa aika tai yhteyttä yhteyttä asiakaspalveluun.

alk. 600

Tarjoamme 15 min maksuttoman alkukeskustelun, jonka aikana annamme sinulle arvion kokonaishinnasta.

Varaa aika
Alkukeskustelu ei velvoita sinua toimeksiannon antamiseen.