Tarjoamme sinulle ilmaiseksi 15 min alkukeskustelun. Alkukeskustelu ei sido sinua palvelun ostamiseen.

Miten lasketaan elatusapu?

Elatusavulla tarkoitetaan rahallista suoritusta, jonka vanhempi maksaa tietyin määräajoin sille vanhemmalle, jonka kanssa lapsi asuu. Elatusapu voidaan määrätä maksettavaksi joko kertasuorituksena tai esimerkiksi kuukausittain. Elatusavun tarkoituksena on, että kumpikin vanhempi vastaa yhdessä lapsen elatuksesta aiheutuvista kustannuksista.

Elatusavun määrä perustuu lapsen tarpeisiin ja vanhemman maksukykyyn

Elatusapua laskettaessa otetaan huomioon lapsen elatuksen tarve sekä vanhemman kyky maksaa elatusapua. Lapsen elatuksen tarve tarkoittaa lapsen peruskulutusta eli sitä, kuinka paljon tietyn ikäinen lapsi tarvitsee ravintoa, vaatteita sekä muita tavanomaisia hyödykkeitä. Lapsella saattaa lisäksi olla erityisiä kustannuksia esimerkiksi päivähoidosta tai vaikkapa harrastuksista.

Vanhemman omat elinkustannukset huomioidaan

Vanhemman elatuskykyä arvioitaessa otetaan huomioon vanhemman ikä, ansiotulot ja mahdollisuus osallistua ansiotyöhön. Tämän lisäksi selvitetään käytettävissä olevien varojen määrä eli vanhemman nettotuloista vähennetään hänen yleiset elinkustannuksensa kuten esimerkiksi asumiskulut tai työmatkakustannukset. Lähtökohtana voidaan pitää sitä, ettei vanhemman omat elinkustannukset on turvattu, eikä hänen tarvitse käyttää perusturvaansa kuuluvaa varallisuutta lapsen elatusavun maksamiseksi.

Vanhempien elatusvastuun määrää arvioitaessa voidaan huomioida myös lapsen oma kyky ja mahdollisuudet vastata elatuksestaan.

Sopimus elatusavusta vahvistetaan sosiaalilautakunnassa

Elatusavun määrästä ja sen suorittamistavasta sopivat vanhemmat usein keskenään. Tämän jälkeen sopimus vahvistetaan sosiaalilautakunnan toimesta.  Riitaisissa tilanteissa sopimus voidaan vahvistaa myös tuomioistuimen tuomiolla.

Lisää elatusavun määrän arvioimisesta voit lukea lisää täältä: Ohje lapsen elatusavun suuruuden arvioimiseksi (Oikeusministeriön julkaisu 2007:2) ja elatusavun määrää voi käydä laskemassa elatusapulaskurin avulla.

Huomioithan, että tämä on yleisluontoinen artikkeli elatusavusta. Saadaksesi tarkempaa tietoa siitä, miten juuri sinun tilanteessasi tulisi toimia, ole yhteydessä asiakaspalveluun.

Tämän linkin takaa löydät kaikki lasten lakiasioihin liittyvät artikkelimme.

Lue lisää aiheesta

Huoltotestamentti

Tee huoltotestamentti helposti ja luotettavasti Lexlyn verkkopalvelussa.

Tee verkossa

45 €

Juristin kanssa

250€

45

Voit tehdä huoltotestamentin itse verkossa. Verkossa tehtäviin asiakirjoihin sisältyy 14 vrk:n maksuton muutosoikeus. Saatte todistajat veloituksetta toimistoillamme Helsingissä ja Tampereella.

Aloita
Asiakaspalvelu auttaa chatissa ja puhelimitse.

250

Haluatko mieluummin tehdä huoltotestamentin juristin kanssa? Varaa aika alkukeskusteluun juristin etävastaanotolle.

Varaa aika
Alkukeskustelu ei velvoita sinua toimeksiannon antamiseen.