Huomio kesän hääparit! ❤️ Tiesittehän, että avioehto on tehtävissä helposti myös netissä ❤️ Tee tästä hintaan 95 € >>

Tee edunvalvontavaltakirja helposti nettilomakkeella hintaan 95 €! Digi- ja väestötietovirastokin (DVV) kannustaa siihen.

Yksinhuoltajuus vai yhteishuoltajuus?

Lapsen huollossa ja huoltajuudessa on kyse vastuusta ja päätäntävallasta lapsen henkilökohtaisissa asioissa. Tarkoituksena on turvata lapsen tasapainoinen kehitys ja hyvinvointi lapsen tarpeiden ja toivomusten mukaisesti.

Lähtökohtana yhteishuoltajuus ja lapsen etu

Lähtökohtaisesti vanhemmat toimivat yhdessä lapsen huoltajina ja vastaavat näin ollen yhdessä lapsen huoltoon kuuluvista tehtävistä ja tekevät yhdessä lasta koskevat päätökset. Tällaisessa tilanteessa on siis kyse yhteishuoltajuudesta. Vanhemmat päättävät yhdessä esimerkiksi lapsen asuinpaikasta, terveydenhuollosta ja passin hankkimisesta. Mikäli vanhemmat ovat eronneet, on vastuu ja päätäntävalta lapsen arkipäiväisissä asioissa sillä vanhemmalla, jonka luona lapsi kulloinkin on.

Yhteishuoltajuus vaatii aina vanhempien kykyä keskustella yhdessä lapsen asioista. Keskusteluyhteyden vaihtuessa riitatilanteisiin, voivat lapsen asiat jäädä toissijaisiksi seikoiksi ja lapsi kärsii tilanteesta. Mikäli riidan aiheuttajana on tietty asia, voi yhteishuoltajuudessa hakea työnjakomääräystä, jolloin toinen vanhemmista saa jatkossa tehdä päätöksen yksin riitaa aiheuttaneesta asiasta, mutta muilta osin yhteinen vastuu päätöksenteosta jatkuu.

Yksinhuoltaja päättää lapsen asioista 

Viimesijaisena keinona on hakea lapsen yksinhuoltajuutta. Päätöksen asiasta voi tehdä joko sosiaalitoimi tai tuomioistuin. Yksinhuoltajana toimiva vanhempi saa tehdä kaikki lasta koskevat päätökset yksin. On kuitenkin hyvä muistaa, että huoltajuusasioissa on kyse nimenomaisesti lapsen edusta, minkä vuoksi vanhempien väliset riidat tulisi aina pitää erillään lapsen asioista. Pelkkä vanhempien keskinäinen eripura ei siis ole peruste määrätä toiselle vanhemmista yksinhuoltajuutta.

Huomioithan, että tämä on yleisluontoinen artikkeli lapsen huollosta. Saadaksesi tarkempaa tietoa siitä, miten juuri sinun tilanteessasi tulisi toimia, ole yhteydessä asiakaspalveluun.

Tämän linkin takaa löydät kaikki lasten lakiasioihin liittyvät artikkelimme.

Lue lisää aiheesta