Huomio kesän hääparit! ❤️ Tiesittehän, että avioehto on tehtävissä helposti myös netissä ❤️ Tee tästä hintaan 95 € >>

Tee edunvalvontavaltakirja helposti nettilomakkeella hintaan 95 €! Digi- ja väestötietovirastokin (DVV) kannustaa siihen.

Lexly.fi apunasi kaikissa lakiasioissa - Helpot lakipalvelut

Omaisuuden ostaminen ja myyminen

Kun omaisuutta luovutetaan tavalla tai toisella, on aina tarpeen laatia asiakirjat kuntoon. Omaisuutta ostaessa tai myytäessä tämä asiakirja on kauppakirja. Siihen kirjataan sovitut kaupan ehdot. Ensimmäinen askel prosessissa on toki se, että näistä ehdoista keskustellaan ja sovitaan. Sen jälkeen on mahdollista kirjata ne kauppakirjaan ylös.

Ammattilainen tietää, mitä kauppakirjassa on mainittava

Aina ei tunnu ollenkaan itsestään selvältä, mistä kaikesta on tarpeen sopia. Lakimiehesi auttaa sinua hahmottamaan ne asiat, joista on tarpeen ottaa maininnat kauppakirjaan. Kun kauppakirjassa sovitaan yksiselitteisesti ostajan ja myyjän oikeuksista ja velvollisuuksista, niin riskit jakautuvat oikeudenmukaisella tavalla, mikä ehkäisee tulevia riitoja.

Huomioi veroseuraamukset

On tärkeää huomioida, että kauppoihin liittyy usein veroseuraamuksia sekä ostajalle että myyjälle. Asiantuntijamme auttavat sopimaan hyvän ja turvallisen kaupan ehdoista ja neuvovat molempia kaupan osapuolia omaisuuden luovutuksen verotuksessa. Verotus on olennainen huomioon otettava asia, kun halutaan siirtää omaisuutta lähipiirin sisällä. Näissä tilanteissa kannattaa pysähtyä hetkeksi suunnittelemaan ennen kuin aletaan suin päin tehdä kauppoja esimerkiksi puolisoiden tai perillisten välillä.

Aina ei olekaan kyse kaupasta vaan esimerkiksi omaisuuden osituksesta tai kuolinpesän jaosta

Esimerkiksi erotilanteessa puolisoiden välisiä omistussuhteita saadaan verotehokkaasti ja käytännöllisesti järjesteltyä omaisuuden osituksessa, joka on välttämätön toimenpide ja asiakirja avioeron jälkeen. Omaisuuden osituksessa voidaan järjestellä omaisuuden omistusoikeutta hyvin joustavasti puolisoiden välillä sen omaisuuden osalta, joka heillä on ollut omistuksessaan avioeron vireille tullessa.

Jos kyseessä on kuolinpesän omaisuus, niin sen jakamista koskeva sopimus kannattaa hoitaa kuntoon viipymättä. Kuolinpesän jaossa saadaan omaisuudesta riippuen järjesteltyä haluttuja omaisuuseriä tietyille perilliselle suoraan eikä perillisten välillä tarvitse tehdä kauppoja.

Kuolinpesästä ei ylipäätään kannata kiirehtiä jakamaan helposti jaettavissa olevia varoja päältä pois, vaan kaikkea omaisuutta kannattaa tarkastella kokonaisuutena. Jos kuolinpesään jätetään jäljelle vain kiinteää omaisuutta, niin sen lopullinen jakaminen ei yleensä onnistu enää vetotehokkaasti. Jos joudutaan turvautumaan osakkaiden välisiin kauppoihin, niihin liittyy veroseuraamuksia. Lähtötilanteessa suunnittelemalla olisi sen sijaan voinut olla mahdollista jakaa kuolinpesästä esimerkiksi suoraan kiinteistö yhdelle ja muita varallisuuseriä toisille. Tämä on näppärin ja verotehokkain tapa toimia.

 

Huomioithan, että tämä artikkeli on yleisluontoinen artikkeli omaisuuden ostamisesta ja myymisestä. Saadaksesi tarkempaa tietoa siitä, miten juuri sinun tilanteessasi kannattaisi toimia, ole yhteydessä asiakaspalveluun.

Lue lisää aiheesta