Tarjoamme sinulle ilmaiseksi 15 min alkukeskustelun. Alkukeskustelu ei sido sinua palvelun ostamiseen.

Liittyykö ositukseen veroetuja

Oletko tiennyt, että omaisuuden ositus ei ole vain omaisuuden jakamista vaan samalla mitä suurimmassa määrin varallisuuden suunnittelua?

Osituksen hyvä suunnittelu on tärkeää

Kun keskustellaan avioeron myötä osituksesta, niin päällimmäisenä mielessä saattaa olla, että kumpi osapuoli haluaa mitäkin omaisuutta. Joskus näkökannat voivat tämän asian osalta saattaa jo hieman kärjistyäkin. Tällaisessa tilanteessa kannattaa ottaa muutama askel taaksepäin yksityiskohtien puntaroimisesta ja luoda silmäys kokonaisuuteen. Osituksen toimittaminen mahdollistaa nimittäin sellaista varallisuuden suunnittelua, mikä ei olisi ilman veroseuraamuksia mahdollista millään muulla tavoin. Näin ollen hyvällä suunnittelulla ja kokonaisuuden haltuun ottamisella saadaan aikaan molempien osapuolten kannalta taloudellisesti järkevin ratkaisu.

Ositus tasaa omaisuuden

Omaisuuden osituksessa luetteloidaan kummankin osapuolen nimissä oleva omaisuus ja velat, jotka ovat avio-oikeuden alaisia. Tällä tavalla saadaan laskettua kummankin omistama avio-oikeuden alainen netto-omaisuus. Osituksessa ikään kuin tasataan tilit siten, että enemmän netto-omaisuutta omistava maksaa toiselle tasinkoa sen verran, että molempien omistukseen tulee saman verran omaisuutta. 

Konkreettisena esimerkkinä osituksessa voidaan esimerkiksi siirtää omassa omistuksessa oleva asunnon puolikas toisen nimiin. Tästä omistuksen siirtymisestä ei tule maksettavaksi varainsiirtoveroa, jos se pystytään tekemään osituksen piirissä olevin varoin. Tämä tarkoittaa usein myös sitä, että osituksen piirissä oleva yhteinen asuntolaina siirretään toiselle osapuolelle yksin. Tällainen velallisen muutos vaatii rahoittajalta rahoituspäätöksen eli pankkiin kannattaa olla yhteydessä jo varhaisessa vaiheessa. 

Osituksella voi vaikuttaa varainsiirtoveroon

Joskus osapuolet kiirehtivät tekemään keskinäisiä kauppoja lunastaakseen esimerkiksi toisen osuuden yhteisestä kodista ja kesämökistä. Tällöin kauppahinnasta tulee maksettavaksi varainsiirtovero normaalin menettelyn mukaisesti. Jos nämä omistuksen muutokset tehdään osana ositusta, on mahdollista selvitä ilman veroseuraamuksia. Tämä on hyvin tapauskohtaista sopimista ja matematiikkaa, johon vaikuttaa merkittävästi se, millaista omaisuutta puolisoilla on omistuksessaan ja millaisilla omistusosuuksilla. Sen perusteella selviää, missä määrin olisi mahdollista liikuttaa erilaisia omistuseriä osapuolten välillä. 

Suosituksemme on ehdottomasti se, että kannattaa konsultoida meitä Lexlyn asiantuntijoita ennen kuin tekee mitään ratkaisuja!

Huomioithan, että tämä on yleisluotoinen artikkeli osituksesta. Saadaksesi tarkempaa tietoa siitä, miten juuri sinun tilanteessasi tulisi toimia, ole yhteydessä asiakaspalveluun.

Tämän linkin takaa löydät kaikki ositukseen liittyvät artikkelimme.

Lue lisää aiheesta