"Selvät kysymykset. Nopea asiakirjatoimitus ja helppo maksutapa." Tee testamentti näppärästi netissä hintaan 95 €. Klikkaa tästä verkkopalveluun >>

Tiesitkö, että eduvalvontavaltuutus tulisi olla jokaisella suomalaisella? 💡Tee omasi netissä NYT ! Edunvalvontavaltuutus netissä >>

Mikä on ositus?

Omaisuuden jako avioliiton päätyttyä

Kun avioliitto päättyy, puolisoiden tulee tehdä ositus. Avioliitot päättyvät Suomessa kahdella tavalla joko avioeroon tai puolison kuolemaan. Osituksessa aviopuolisoiden välinen aviovarallisuussuhde puretaan. Mikä se aviovarallisuussuhde sitten on? Aviovarallisuussuhteella tarkoitetaan sitä taloudellista suhdetta ja avio-oikeudellista asemaa, joka puolisoiden välille syntyy, kun he menevät naimisiin. Jos puolisot eivät tee avioehtosopimusta, heillä kummallakin on täysi avio-oikeus kaikkeen toistensa omaisuuteen. Täysi avio-oikeus kaikkeen toisen omaisuuteen syntyy kummallekin puolisolle automaattisesti, kun he menevät naimisiin, elleivät he rajoita avio-oikeutta tekemällä avioehdon. 

Avio-oikeus puolison omaisuuteen ja ositus

Täysi avio-oikeus tarkoittaa oikeutta puoleen aviopuolisoiden yhteenlasketusta omaisuuden säästöstä (varat-velat), kun avioliitto päättyy. Avio-oikeuden toteuttamisen ja puolittamisperiaatteen kohteena on tällöin kaikki sekä ennen avioliittoa että avioliiton aikana hankittu omaisuus. Käytännössä avio-oikeuden toteuttaminen tarkoittaa sitä, että osituksen jälkeen molemmilla puolisoilla on yhtä paljon omaisuutta. Toisin sanoen se puoliso, joka oli ennen ositusta varakkaampi, maksaa tasinkona entiselle puolisolleen omaisuutta niin paljon, että osituksen jälkeen molemmilla on yhtä paljon. 

Avio-oikeus toteutetaan osituksessa, jonka toimittamisesta puolisoiden tulisi yhdessä huolehtia avioeron jälkeen. Jos puolisot eivät eron jälkeen yhdessä tee ositusta, on kummallakin puolisolla oikeus vaatia sitä myös erikseen. Toinen osapuoli ei voi estää edes passiivisuudellaan ja puhumattomuudellaan osituksen toimittamista, sillä viime kädessä puoliso saa osituksen toimitetuksi käräjäoikeudelta haettavan pesänjakajan avustuksella. 

Avioehto ja ositus

Aina puolisoilla ei ole täyttä avio-oikeutta toistensa omaisuuteensa. Tällöin puolisot ovat joko tehneet avioehtosopimuksen tai heillä on omaisuutta, johon puolison avio-oikeus on poistettu esimerkiksi testamentin tai lahjakirjan määräyksin. Silloin kun puolisot ovat tehneet avio-oikeuden kokonaan poissulkevan avioehdon tai osittain avio-oikeuden poistavan avioehdon ja heidän avioliittonsa päättyy, puolisoiden tulee tehdä omaisuutensa erottelu tai omaisuuden erottelu ja ositus. 

Ositus, kun avioliitto päättyy kuolemaan

Jos avioliitto päättyy toisen puolison kuolemaan, tulee perunkirjoituksen jälkeen vainajan kuolinpesän ja lesken välillä tehdä ositus, omaisuuden erottelu tai omaisuuden erottelu ja ositus riippuen siitä, oliko vainajalla ja leskellä avio-oikeus toistensa omaisuuteen vai oliko heillä myös omaisuutta, johon jommallakummalla puolisolla ei ollut avio-oikeutta. Kun avioliitto päättyy puolison kuolemaan, ositukseen liittyy tärkeä poikkeussääntö, jota kutsutaan lesken tasinkoetuoikeudeksi tai lesken tasinkoprivilegiksi. Tämä tarkoittaa sitä, että varakkaampi leski saa pitää oman omaisuutensa osituksessa eikä hänen tarvitse luovuttaa omaisuuttaan tasinkona vainajan kuolinpesälle. Tämä etuoikeus tulee kuitenkin toteuttaa konkreettisesti osituksessa perunkirjoituksen jälkeen eikä tähän etuoikeuteen vetoaminen yksin perukirjassa ja täten verotuksessa tarkoita vielä sitä, että tasinkoetuoikeus olisi konkreettisesti toteutettu lesken ja kuolinpesän välillä. Osituksen toteuttaminen paperilla ensin kuolleen puolison jälkeen on tärkeää, koska se vaikuttaa lesken asemaan ja lesken perillisiin leskenkin kuoltua.

Huomioithan, että tämä on yleisluotoinen artikkeli osituksesta. Saadaksesi tarkempaa tietoa siitä, miten juuri sinun tilanteessasi tulisi toimia, ole yhteydessä asiakaspalveluun.

Tämän linkin takaa löydät kaikki ositukseen liittyvät artikkelimme.

Lue lisää aiheesta