Tarjoamme sinulle ilmaiseksi 15 min alkukeskustelun. Alkukeskustelu ei sido sinua palvelun ostamiseen.

Mitä jos jätän osituksen tekemättä?

Jos aviopuolisoilla on ollut avio-oikeus toistensa omaisuuteen tai osaan siitä, tulee lain mukaan toimittaa omaisuuden ositus, jos toinen puolisoista sitä vaatii. Ositusvaatimuksen esittämiselle ei ole kuitenkaan laissa säädetty määräaikaa eikä osituksen tekemättä jättämisestä ole laissa määrätty puolisoille sanktioita. Jos kumpikaan puolisoista ei erikseen vaadi osituksen toimittamista, on hyvin mahdollista, että ositus jää kokonaisuudessaan tekemättä, eikä tästä vielä suoraan lain nojalla tule kummallekaan osapuolelle välittömiä seuraamuksia. 

Ositusvaatimuksen esittämiselle ei ole määräaikaa

Jos ositus jää osapuolten kesken kokonaan tekemättä, jää myös molempien puolisoiden taloudellinen asema epäselvään tilaan. Koska ositusvaatimuksen esittämiselle ei ole laissa säädetty tiettyä määräaikaa, on täysin mahdollista, että entinen puoliso esittää ositusvaatimuksensa vielä vuosienkin kuluttua avioliiton päättymisestä. Tässä vaiheessa aiempaan avioliittoon liittyvien varallisuussuhteiden selvittäminen ositusta varten on usein huomattavasti hankalampaa ja tulee myös merkittävästi kalliimmaksi kuin osituksen toimittaminen heti avioliiton päättymisen jälkeen.

Ositus tulee eteen viimeistään perunkirjoituksessa

Vaikka ositusvaatimuksia ei esitettäisi puolin tai toisin, osituksen tekemättä jääminen huomataan yleensä viimeistään siinä vaiheessa, kun toinen osapuolista on kuollut, ja entisen puolison oikeus kuolinpesän varoihin selvitetään perunkirjoitusta varten. Jos osituksesta ei ole olemassa minkäänlaista kirjallista sopimusta tai merkintää, joudutaan asiaa tyypillisesti selvittämään suoraan entiseltä puolisolta itseltään. Ikävimmillään entinen puoliso tuleekin osalliseksi kuolinpesään siinä vaiheessa, kun toisen puolison perintöä ollaan jakamassa, ja kuolleen puolison perilliset joutuvat pahimmillaan juristin avustuksella riitelemään entisen puolison kanssa hänen oikeudestaan kuolinpesän varoihin.

Edellä kerrotut riskit huomioiden osituksen toimittaminen kirjallisella sopimuksella kannattaa aina, vaikka osapuolet olisivatkin valmiit luopumaan kaikista vaatimuksista toisiaan kohtaan.

Suosittelemme varaamaan ositusasiassa konsultaation Lexlyn juristin kanssa tai vaihtoehtoisesti jo aiemmin päättynyttä avioliittoa koskevassa asiassa hyödyntämään verkkopalveluitamme.

Tämän linkin takaa löydät kaikki ositukseen liittyvät artikkelimme.

Lue lisää aiheesta

Ositus, aikaisempi avioliitto

Tee virallinen ositusasiakirja nopeasti ja helposti Lexlyn verkkopalvelussa. Osituskirjan voit ladata itsellesi heti maksun jälkeen (PDF). Saat toimintaohjeet ja kuitin sähköpostiisi.

58

Tee itse verkkopalvelussa. Jos haluat sittenkin apua asiantuntijalta, kerro meille tilanteestasi, niin annamme sinulle arvion kokonaishinnasta.

Aloita
Asiakaspalvelu auttaa chatissa ja puhelimitse.