Laadi tärkeät asiakirjat halutessasi itse netissä. Tutustu palveluihimme!

Digi- ja väestötietovirasto (DVV) kannustaa edunvalvontavaltuutuksen tekemiseen Omissa käsissä -kampanjalla.  Tutustu kampanjaan tästä!

Pitääkö ositus tehdä?

Laki ei vaadi, että entiset puolisot toimittaisivat omaisuuden osituksen avioliiton päättymisen jälkeen, eikä omaisuuden osittamiselle ole asetettu tiettyä määräaikaa. Käytännön näkökulmasta omaisuuden osittaminen on kuitenkin tärkeää, jotta yhteinen talous saadaan lopullisesti purettua ja puolisoiden yhteinen omaisuus selkeästi jaettua. 

Oikeus osituksen vaatimiseen ei vanhene

Jos osituksesta ei puolisoiden kesken sovita mitään, on riskinä, että entinen puoliso esittää avioliittoon perustuvia vaatimuksia vielä useankin vuoden jälkeen avioliiton päättymisestä. Niin kauan, kun ositusta ei ole toimitettu, puolisoiden taloudellinen asema onkin käytännössä epäselvä. Mitä kauemmin aikaa kuluu avioliiton päättymisen ja osituksen toimittamisen välillä, sitä haastavammaksi ja kalliimmaksi myös osituksen toimittaminen yleensä tulee.

Osituksen lykkääminen saattaa vaikeuttaa perinnönjakoa tulevaisuudessa

Jos osituksesta ei ole laadittu kirjallista sopimusta, tulee ositusta koskeva asia selvitettäväksi viimeistään siinä vaiheessa, kun toinen puolisoista kuolee ja perunkirjoitusta varten selvitetään entisen puolison oikeus kuolinpesään. Ikävimmillään toisen puolison perilliset joutuvat vielä perinnönjakovaiheessa toimittamatta jääneen osituksen takia riitelemään entisen puolison kanssa hänen mahdollisesta oikeudestaan kuolinpesän varoihin.

Edellä kerrotut riskit huomioiden osituksen toimittaminen kirjallisella sopimuksella kannattaa aina, vaikka osapuolet olisivatkin valmiit luopumaan kaikista vaatimuksista toisiaan kohtaan.

Suosittelemme varaamaan ositusasiassa konsultaation Lexlyn juristin kanssa tai vaihtoehtoisesti jo aiemmin päättynyttä avioliittoa koskevassa asiassa hyödyntämään verkkopalveluitamme.

Tämän linkin takaa löydät kaikki ositukseen liittyvät artikkelimme.

Lue lisää aiheesta