Laadi tärkeät asiakirjat halutessasi itse netissä. Tutustu palveluihimme!

Digi- ja väestötietovirasto (DVV) kannustaa edunvalvontavaltuutuksen tekemiseen Omissa käsissä -kampanjalla.  Tutustu kampanjaan tästä!

Pitääkö tehdä ositus, jos on avioehto?

Riittääkö avioehto omaisuuden jakamiseen erossa, vai pitääkö ositus tehdä avioehdosta huolimatta?

Avioparin taloudellinen yhteys puretaan avioerossa

Yleinen väärinkäsitys on, että mikäli avioparilla on avioehtosopimus, ei erillistä asiakirjaa tarvitse avioeron yhteydessä tehdä. Totuus kuitenkin on, että avioliitto muodostaa aina avioparin välille taloudellisen yhteyden, joka tulee purkaa erillisen asiakirjan kautta. Avioehtosopimuksen voi mieltää ikään kuin esisopimukseksi, jonka sisältö toteutetaan eron yhteydessä erillisessä asiakirjassa. Avioehtosopimuksen sisällöstä riippuu, millä nimellä tätä asiakirjaa kutsutaan. Tarkoitus on kuitenkin aina sama: puolisoiden omaisuus jaetaan ja ulkopuolisille – esimerkiksi pankille – voidaan osoittaa, ettei omaan omaisuuteen kohdistu avioliittoon perustuvaa vaatimusta. 

Aviopuolisoiden taloudellisen yhteyden purkaminen eron yhteydessä perustuu joko avioliittolakiin tai puolisoiden tekemään avioehtosopimukseen. Avioehtosopimuksella voidaan siis muuttaa suoraan laista tulevia määräyksiä halutunlaisiksi.

Mitä tehdä, kun meillä on avio-oikeuden täysin poissulkeva avioehtosopimus?

Jos puolisoilla on avio-oikeuden täysin poissulkeva avioehtosopimus, kutsutaan puolisoiden taloudellisen yhteyden purkamista omaisuuden erotteluksi. Omaisuuden erottelu -asiakirjassa todetaan, mikä omaisuus kuuluu kummallekin puolisolle eron jälkeen. Kumpikin puoliso omistaa omissa nimissään olevan omaisuuden.

Mitä tehdä, kun meillä on avio-oikeuden osin poissulkeva avioehtosopimus?

On tavanomaista, että puolisoilla on sekä avio-oikeuden alaista omaisuutta että avio-oikeuden ulkopuolista omaisuutta. Asiakirjaa, jossa avio-oikeuden ulkopuolinen omaisuus erotellaan ja avio-oikeuden alainen omaisuus ositetaan, kutsutaan omaisuuden ositus- ja erottelu -asiakirjaksi. Avio-oikeuden ulkopuolinen omaisuus kuuluu sille puolisolle jonka nimissä se on, mutta avio-oikeuden alainen omaisuus ositetaan.

Mitä tehdä, kun meillä ei ole avioehtosopimusta ollenkaan?

Jos puolisoilla ei ole avioehtosopimusta, molempien puolisoiden kaikki omaisuus kuuluu lähtökohtaisesti ositettavaan omaisuuteen. Osituksen “säännöt” tulevat suoraan avioliittolaista. Kannattaa kuitenkin muistaa, että pari voi osituksessa yhteisellä päätöksellä sopia omaisuuden jakamisesta eri tavalla kuin mitä avioliittolaissa lukee. Mutta jos sopua ei synny, noudatetaan lain määräyksiä. Asiakirja, jossa puolisoiden omaisuus jaetaan heidän välillään ja avioliittoon perustuva avio-oikeus päätetään, on nimeltään ositus. Sana ositus voi viitata myös neuvotteluihin ja sopimiseen, joita eroava pari juristin avulla käy omaisuutensa jakamisesta.

 

Huomioithan, että tämä artikkeli on yleisluotoinen artikkeli osituksesta. Saadaksesi tarkempaa tietoa siitä, miten juuri sinun tilanteessasi tulisi toimia, ole yhteydessä asiakaspalveluun.

Tämän linkin takaa löydät kaikki ositukseen liittyvät artikkelimme.

Lue lisää aiheesta