Huomio kesän hääparit! ❤️ Tiesittehän, että avioehto on tehtävissä helposti myös netissä ❤️ Tee tästä hintaan 95 € >>

Tee edunvalvontavaltakirja helposti nettilomakkeella hintaan 95 €! Digi- ja väestötietovirastokin (DVV) kannustaa siihen.

Lesken perintövero

Jos perinnönjättäjällä oli rintaperillisiä, leski ei ilman testamenttia peri ollenkaan omaisuutta. Leski saattaa kuitenkin tällaisessakin tilanteessa saada kuolinpesästä avio-oikeuden perusteella omaisuutta. Tällainen avio-oikeuteen perustuva kuolinpesästä leskelle maksettava suoritus eli tasinko on leskelle täysin verovapaa. Sama koskee myös kuolinpesän varoihin lain tai testamentin nojalla jäävää lesken hallintaoikeutta.

Leski on oikeutettu puolisovähennykseen

Jos avioleski saa edellä mainitun tasingon tai hallintaoikeuden lisäksi muuta omaisuutta perintönä testamentin, lakiin perustuvan perillisaseman tai henkivakuutuksen perusteella, maksaa leski tästä omaisuudesta perintöveroa. Leskellä on verotuksessa oikeus puolisovähennykseen, jonka suuruus on 90 000 euroa. Yhdessä perintöveroasteikon alarajan 20 000 euroa kanssa tämä tarkoittaa sitä, että lesken täytyy maksaa perintöveroa vain, jos hänen perintönä saamansa omaisuuden arvo ylittää 110 000 euroa.

Veron määrä riippuu perittävän omaisuuden määrästä

Leski kuuluu perillisenä kevyemmin verotettavaan I veroluokkaan. Veron määrä nousee asteittain sen mukaan, mitä enemmän omaisuutta leski saa perintönä. Voit tehdä tarkempia laskelmia perintöveron määrästä käyttämällä apuna Verohallinnon perintöverolaskuria.

1. perintöveroluokan veroasteikko 

 • Perinnön arvo: 20 000 - 40 000 €
  • Vero alarajan kohdalla: 100 €
  • Veroprosentti yli menevästä osasta: 7 %
 • Perinnön arvo: 40 000 - 60 000 €
  • Vero alarajan kohdalla: 1 500 €
  • Veroprosentti yli menevästä osasta: 10 %
 • Perinnön arvo: 60 000 - 200 000 €
  • Vero alarajan kohdalla: 3 500 €
  • Veroprosentti yli menevästä osasta: 13 %
 • Perinnön arvo: 200 000 - 1 000 000 €
  • Vero alarajan kohdalla: 21 700 €
  • Veroprosentti yli menevästä osasta: 16 %

 

Huomioithan, että tämä on yleisluontoinen artikkeli perimyksestä ja perintöveroista. Saadaksesi tarkempaa tietoa siitä, miten juuri sinun tilanteessasi kannattaisi toimia, ole yhteydessä asiakaspalveluun.

 

 

Lue lisää aiheesta