Verkkotesti: Tarvitsetko avioehdon? Testaa ilmaiseksi, kannattaako avioehtoa harkita?

Perinnönjako

Perinnönjako tarkoittaa kuolinpesän hallussa olevan omaisuuden jakamista perillisille. Kun jako on tehty, kuolinpesä lakkaa olemasta olemassa. Perukirjalla kukaan ei ole saanut itselleen omistusoikeutta perittävään omaisuuteen.

Ositus tulee tehdä ennen perinnönjakoa

Jos perittävältä jäi leski ja perillisiä, on omaisuus ensin ositettava tai eroteltava lesken ja kuolinpesän välillä, jotta saadaan selville, mikä on leskelle kuuluvaa omaisuutta ja mikä omaisuus kuuluu perillisille. Näistä toimituksista laaditaan ositus- ja perinnönjakokirja.

Ennen ositusta ja perinnönjakoa tulee aina toimittaa perunkirjoitus, joka on lakisääteinen selvitys vainajan ja lesken varoista ja veloista sekä kuolinpesän osakkaista. Osituksessa ja perinnönjaossa tehdään paljon ratkaisuja, jotka saattavat vaikuttaa paitsi perintöverotukseen myös tulevaan esimerkiksi luovutusvoittojen verotukseen.

Perukirja saantokirjana

Poikkeuksena ovat yksinperimystilanteet. Jos perittävältä jäi vain yksi perillinen, toimii perukirja hänen saantokirjanaan, ja hän voi rekisteröidä perityn omaisuuden omiin nimiinsä suoraan perukirjan avulla.

Lue lisää aiheesta

Perinnönjako

Tee perinnönjako Lexlyn asiantuntevan juristin avulla.

250 €/h

Perinnönjako perintöoikeuteen ja perintöverotukseen erikoistuneen juristimme avulla. Varaa ilmainen 15 min alkukeskustelu.

Varaa aika
Alkukeskustelu ei velvoita sinua toimeksiannon antamiseen.