Perinnönjako

Perinnönjako tarkoittaa kuolinpesän hallussa olevan omaisuuden jakamista perillisille. Kun jako on tehty, kuolinpesä lakkaa olemasta olemassa. Perukirjalla kukaan ei ole saanut itselleen omistusoikeutta perittävään omaisuuteen.

Jos perittävältä jäi sen sijaan leski ja yksi perillinen, on omaisuus ensin ositettava tai eroteltava lesken ja kuolinpesän välillä, jotta saadaan selville, mikä on leskelle kuuluvaa omaisuutta ja mikä omaisuus kuuluu perilliselle. Näistä toimituksista laaditaan perinnönjakokirja.

Poikkeuksena ovat yksinperimystilanteet. Jos perittävältä jäi vain yksi perillinen, toimii perukirja hänen saantokirjanaan, ja hän voi rekisteröidä perityn omaisuuden omiin nimiinsä suoraan perukirjan avulla.