Verkkotesti: Tarvitsetko avioehdon? Testaa ilmaiseksi, kannattaako avioehtoa harkita?

Perintövero

Kun olet saamassa perintöä, sinun tulee lähtökohtaisesti maksaa perinnöstä perintöveroa. Perintöveroa on suoritettava perintönä tai testamentilla saadusta omaisuudesta, jos perinnönjättäjä, perillinen tai testamentinsaaja asui kuolinhetkellä Suomessa. Myös edunsaajamääräyksen nojalla maksettu henkivakuutuskorvaus on lähtökohtaisesti perintöveron alaista. Lisäksi perintöveroa on suoritettava Suomessa olevasta kiinteästä omaisuudesta sekä sellaisen yhteisön osakkeista tai osuuksista, jonka varoista enemmän kuin 50 prosenttia muodostuu Suomessa olevasta kiinteästä omaisuudesta.

Laki säätelee perintöosuuden suuruutta

Perintöveron määrään vaikuttavat mm. perittävän ja perillisen välinen sukulaisuussuhde, perittävän netto-omaisuuden määrä sekä perinnönsaajan perintöosuuden suuruus. Perintöveroluokka määräytyy sen mukaan, kuinka läheinen sukulaisuussuhde perinnönsaajalla on perinnönjättäjään nähden.  Mikäli perittävällä ei ollut testamenttia, perintöosuuden suuruus määräytyy lain mukaan. Sen sijaan testamentinsaajan osuus perinnöstä on lähtökohtaisesti määritelty testamentissa.

Perintöverosta saatavat vähennykset

Perintöverosta on mahdollista saada vähennyksiä tietyin perustein. Esimerkiksi leski, joka saa puolisoltaan perintöä, on oikeutettu saamaan 90 000 euron puolisovähennyksen perintöveroista. Myös rintaperillisellä, jolla on perinnönjättäjän kuolinhetkellä lähinnä oikeus periä perinnönjättäjä ja joka tuolloin on alaikäinen, on oikeus saada perintöveroista 60 000 euron alaikäisyysvähennys.

Hallintaoikeus saattaa vaikuttaa perintöveron määrään

Myös sellaisesta perintönä saadusta omaisuudesta, jota rasittaa toisen henkilön hallintaoikeus, voi saada vähennyksen perintöverosta. Hallintaoikeusvähennyksen määrään vaikuttaa hallintaoikeuden alaisen omaisuuden arvo sekä hallintaoikeuden saajan ikä.

Perintöverotuksen kannalta olennaiset tiedot ilmoitetaan perittävän jälkeen laaditussa perukirjassa. Verohallinto toimittaa perintöverotuksen perukirjan perusteella ja lähettää perintöverosta kullekin perinnönsaajalle oman perintöveropäätöksen.

Huomioithan, että tämä on yleisluontoinen artikkeli perimyksestä ja perintöveroista. Saadaksesi tarkempaa tietoa siitä, miten juuri sinun tilanteessasi kannattaisi toimia, ole yhteydessä asiakaspalveluun.

 

Lue lisää aiheesta

Perinnönjako

Tee perinnönjako Lexlyn asiantuntevan juristin avulla.

250 €/h

Perinnönjako perintöoikeuteen ja perintöverotukseen erikoistuneen juristimme avulla. Varaa ilmainen 15 min alkukeskustelu.

Varaa aika
Alkukeskustelu ei velvoita sinua toimeksiannon antamiseen.