Huomio kesän hääparit! ❤️ Tiesittehän, että avioehto on tehtävissä helposti myös netissä ❤️ Tee tästä hintaan 95 € >>

Tee edunvalvontavaltakirja helposti nettilomakkeella hintaan 95 €! Digi- ja väestötietovirastokin (DVV) kannustaa siihen.

Perintöverotuksen myöhästymismaksut ja veronkorotukset

Perintövero määrätään pääsääntöisesti perukirjan perusteella. Perunkirjoitustilaisuus, jossa perukirja allekirjoitetaan, tulisi pitää kolmen kuukauden sisällä vainajan kuolemasta. Perukirja tulee toimittaa yhden kuukauden kuluessa perunkirjoituksesta Verohallinnolle. Perunkirjoitukseen toimittamiselle voi hakea lisäaikaa Verohallinnolta perustellusta syystä.

Virheellinen tai myöhässä toimitettu perukirja voi johtaa veronkorotuksiin

Verohallinnolla on oikeus määrätä 50 euron myöhästymismaksu, mikäli perukirja toimitetaan myöhässä tai jos perukirja on puutteellinen tai virheellinen ja verovelvollinen korjaa tiedot oma-aloitteisesti 60 päivän kuluessa alkuperäisestä määräajasta.

Verohallinnolla on myös oikeus määrätä veronkorotus tietyissä tilanteissa. Veronkorotus on yksityishenkilöille vähintään 75 euroa. Veronkorotus on pääsääntöisesti 10 % lisääntyneestä verosta. Veronkorotus voi myös olla alempi, 2 % tai 5 % tai korkeampi, 15–50 %, riippuen siitä, minkälaisesta laiminlyönnistä on kysymys.

Verohallinnolla on oikeus määrätä veronkorotus alla luetelluissa tilanteissa.

  • Perukirja toimitetaan yli 60 päivää myöhässä alkuperäisestä määräajasta
  • Perukirjaa täydennetään tai korjataan oma-aloitteisesti verovelvollisen vahingoksi, kun alkuperäisestä määräajasta on kulunut yli 60 päivää
  • Perukirjassa on puutteita tai virheitä, ja ne korjataan Verohallinnon lähettämän selvityspyynnön jälkeen
  • Perukirjaa ei toimiteta lainkaan Verohallintoon

 

Perukirjan tulee sisältää määrätyt asiat

Perukirja on paljon muuta kuin luettelo vainajan varoista ja veloista. Perukirjassa tulee muun muassa luetteloida lesken varat, luetteloida aikaisemmat avioliitot ja ennakkoperinnöt. Mikäli perukirjassa ei ole ilmoitettu kaikkia tietoja, Verohallinnolla on oikeus määrätä myöhästymismaksu tai veronkorotus.

Huomioithan, että tämä on yleisluontoinen artikkeli perimyksestä ja perintöveroista. Saadaksesi tarkempaa tietoa siitä, miten juuri sinun tilanteessasi kannattaisi toimia, ole yhteydessä asiakaspalveluun.

 

Lue lisää aiheesta