Suomessa on paljon jakamattomia kuolinpesä

On yleinen virhe luulla, että kuolinpesän jakamatta jättämisestä olisi aina saatavissa etua tai hyötyä. Yleensä on kuitenkin fiksuinta osittaa ja jakaa kuolinpesä melko pian perunkirjoituksen jälkeen.

Jokaisella perillisellä on oikeus vaatia perinnönjakoa. Niin kauan kun perintöä ei ole jaettu, kuolinpesää hallitaan yhdessä. Kuolinpesän yhteishallinto tarkoittaa, että kaikki kuolinpesän asioita koskevat päätökset pitää tehdä yhdessä. Jos kuolinpesän osakkaat ovat sovussa, he voivat valtuuttaa keskuudestaan jonkun hoitamaan kuolinpesän asioita.  

Vanhemmat ihmiset puhuvat kuolinpesän yhteishallinnosta usein perikuntana. Kaikki kuolinpesän osakkaat hallitsevat ja määräävät kuolinpesän omaisuudesta yhdessä. Jos kuolinpesä haluaa vaikkapa myydä omaisuutta, on siitä sovittava yhdessä. Leski on kuolinpesän osakas siihen saakka, kunnes ositus on tehty.