Verkkotesti: Tarvitsetko avioehdon? Testaa ilmaiseksi, kannattaako avioehtoa harkita?

Suomessa on paljon jakamattomia kuolinpesiä

On yleinen virhe luulla, että kuolinpesän jakamatta jättämisestä olisi aina saatavissa etua tai hyötyä. Yleensä on kuitenkin fiksuinta osittaa ja jakaa kuolinpesä melko pian perunkirjoituksen jälkeen.

Kuolinpesää hallitsevat osakkaat yhdessä

Jokaisella perillisellä on oikeus vaatia perinnönjakoa. Niin kauan kun perintöä ei ole jaettu, kuolinpesää hallitaan yhdessä. Kuolinpesän yhteishallinto tarkoittaa, että kaikki kuolinpesän asioita koskevat päätökset pitää tehdä yhdessä. Jos kuolinpesän osakkaat ovat sovussa, he voivat valtuuttaa keskuudestaan jonkun hoitamaan kuolinpesän asioita.  

Perikunta eli kuolinpesän osakkaat

Usein ihmiset edelleen puhuvat kuolinpesän yhteishallinnosta perikuntana. Kaikki kuolinpesän osakkaat hallitsevat ja määräävät kuolinpesän omaisuudesta yhdessä. Jos kuolinpesä haluaa vaikkapa myydä omaisuutta, on siitä sovittava yhdessä. Leski on kuolinpesän osakas siihen saakka, kunnes ositus on tehty.

Lue lisää aiheesta

Perinnönjako

Tee perinnönjako Lexlyn asiantuntevan juristin avulla.

250 €/h

Perinnönjako perintöoikeuteen ja perintöverotukseen erikoistuneen juristimme avulla. Varaa ilmainen 15 min alkukeskustelu.

Varaa aika
Alkukeskustelu ei velvoita sinua toimeksiannon antamiseen.