Huomio kesän hääparit! ❤️ Tiesittehän, että avioehto on tehtävissä helposti myös netissä ❤️ Tee tästä hintaan 95 € >>

Tee edunvalvontavaltakirja helposti nettilomakkeella hintaan 95 €! Digi- ja väestötietovirastokin (DVV) kannustaa siihen.

Lesken perukirja

Mikäli perittävänä on leski, tulee perukirjaa laatiessa olla erityisen tarkkana. Lesken perukirjan tulee nimittäin sisältää lesken tietojen lisäksi myös informaatiota aiemmin kuolleesta puolisosta ja tämän kuolinpesän tilanteesta. Tämä voi tulla monelle yllätyksenä. Seuraavaksi avaan muutamia esimerkkejä siitä, mitä lesken perukirjassa tulisi ottaa huomioon.

Lesken perukirja ja ositus

Lähtökohtaisesti lesken perukirjan tulee sisältää kaikki samat tiedot kuin muidenkin perukirjojen. Normaalien vaatimusten lisäksi lesken perukirjassa tulee kuitenkin ottaa kantaa mm. puolisoiden avio-oikeuden ulottuvuuteen. Perukirjan tulee sisältää tieto siitä, onko ensin kuolleen puolison ja lesken välillä toimitettu ositus. Mikäli ositusta ei ole toimitettu eikä puolisoilla ole ollut avioehtoa, lesken perukirjassa tulee pääsääntöisesti luetteloida myös ensin kuolleen puolison varat ja velat.

Lisäksi perukirjassa lesken jälkeen tulee huomioida mahdollisten testamenttien vaikutus lesken jälkeen jaettavaan omaisuuteen. Leski on voinut laatia keskinäisen testamentin yhdessä ensin kuolleen puolison kanssa. On myös mahdollista, että leski on myöhemmin muuttanut omalta osaltaan keskinäistä testamenttia, jolloin tulkinnan alla on useampi testamentti.

Ensin kuolleen puolison perillisten asema

Mikäli puolisoilla ei ollut lapsia eikä testamenttia, on leski lain mukaan perinyt ensin kuolleen puolisonsa. Näin ollen lesken kuoltua perukirjassa tulee selvittää lesken perillisten lisäksi myös, ketkä ovat ensin kuolleen puolison toissijaisia perillisiä. Toissijaiset perilliset tulee kutsua lesken jälkeen toimitettavaan perunkirjoitukseen.

Lesken perukirjan laatiminen on usein haastavaa, sillä siinä tulee huomioida moninaisia erityispiirteitä. Tämän vuoksi perukirjan laatimiseen kannattaa käyttää perhejuridiikkaan erikoistunutta lakimiestä.

Huomioithan, että tämä on yleisluontoinen artikkeli perunkirjoituksesta. Saadaksesi tarkempaa tietoa siitä, miten juuri sinun tilanteessasi kannattaisi toimia, ole yhteydessä asiakaspalveluun.

Tämän linkin takaa löydät kaikki perunkirjoitukseen liittyvät artikkelimme.

Lue lisää aiheesta