Laadi tärkeät asiakirjat halutessasi itse netissä. Tutustu palveluihimme!

Digi- ja väestötietovirasto (DVV) kannustaa edunvalvontavaltuutuksen tekemiseen Omissa käsissä -kampanjalla.  Tutustu kampanjaan tästä!

Miksi kannattaa hoitaa perunkirjoitus ja perinnönjako lakimiehen avulla?

Perunkirjoitus on toimenpide, joka pitää tehdä viimeistään kolmen kuukauden kuluessa henkilön kuolemasta. Perukirja on ikään kuin kuolinpesän veroilmoitus, jossa luetteloidaan vainajan varat ja velat sekä hänen perillisensä. Verottaja toimittaa perintöverotuksen perukirjan perusteella.

Suurin osa ihmisistä joutuu ensimmäistä kertaa uuteen tilanteeseen esimerkiksi omien vanhempien kuollessa. Surun hetkellä pitäisi hoitaa käytännön asioiden kuten hautajaisjärjestelyjen lisäksi perunkirjoitus. Perukirjoituksen toimittamiseen liittyy paljon käytännön toimenpiteitä aina sukuselvitysten ja vainajan varallisuuden selvittämisestä itse perukirjan laatimiseen. Monesti on helpompaa käyttää perheoikeuteen erikoistunutta lakimiestä perukirjan laatimiseen. Asiansa osaava lakimies ottaa huomioon mm. perintöverotukseen vaikuttavat asiat ja varmistaa, että perukirja on tehty oikein.

Mitä eroa on perunkirjoituksella ja perinnönjaolla?

Perunkirjoitus ja perinnönjako menevät monesti ihmisten mielissä sekaisen ja ajatellaan, että perunkirjoituksessa jaetaan omaisuutta. Näin ei kuitenkaan ole vaan perunkirjoitus ja perinnönjako ovat kuitenkin kaksi eri asiaa.

Perunkirjoituksessa listataan perittävän varat ja velat sekä selvitetään kuolinpesän osakkaat. Perukirjassa ei vielä jaeta omaisuutta vaan se on kuten edellä todettiin eräänlainen kuolinpesän veroilmoitus, jonka perusteella verottaja toimittaa perintöverotuksen.

Perinnönjaon voi tehdä vasta perunkirjoituksen jälkeen

Perinnönjako tapahtuu perunkirjoituksen jälkeen erillisellä perinnönjakosopimuksella. Perinnönjakoon, toisin kuin perunkirjoitukseen, ei ole laissa säädettyä määräaikaa vaan se voidaan toimittaa periaatteessa koska vaan perunkirjoituksen jälkeen.

Perukirja ja perinnönjakosopimus ovat määrämuotoisia asiakirjoja, joiden tekemisessä kannattaa turvautua asiantuntijan apuun, jotta asiakirjat tulee tehtyä lain kirjaimen mukaan ja myös verotukselliset asiat tulee huomioitua.  

Huomioithan, että tämä on yleisluontoinen artikkeli perunkirjoituksesta. Saadaksesi tarkempaa tietoa siitä, miten juuri sinun tilanteessasi kannattaisi toimia, ole yhteydessä asiakaspalveluun.

Tämän linkin takaa löydät kaikki perunkirjoitukseen liittyvät artikkelimme.