Verkkotesti: Tarvitsetko avioehdon? Testaa ilmaiseksi, kannattaako avioehtoa harkita?

Miksi perunkirjoitus on pakko tehdä, vaikka vainajalla ei ollut juuri omaisuutta?

Perunkirjoitus on pidettävä kolmen kuukauden kuluessa vainajan kuolemasta. Vaikka vainajalta ei jäisi omaisuutta tai kuolinpesä olisi ylivelkainen, perukirja on aina tehtävä ja toimitettava Verohallinnolle. Velvollisuuden laiminlyönnistä voi aiheutua myöhästymismaksu, veronkorotus tai jopa velkavastuu.

Perunkirjoituksesta huolehtiminen on kuolinpesän osakkaiden velvollisuus

Läheisen kuoleman kohdatessa perillisille seuraa velvollisuuksia, joiden toteuttamisesta heidän tulee huolehtia. Yksi tärkeä velvollisuus on perunkirjoitus. Perunkirjoituksessa käydään läpi vainajasta laadittu perukirja, joka sisältää tiedot vainajan perillisistä, varoista ja veloista. Vaikka vainajalta ei jäisi omaisuutta eikä perintöä näin ollen ole odotettavissa perillisille, on perukirja tästä huolimatta tehtävä.

Tärkeä syy miksi perukirja on tehtävä, vaikka perintöä ei olisi tulossa, on se, että pahimmassa tapauksessa velkavastuu voi langeta kuolinpesän osakkaille perukirjan ja perunkirjoituksen tekemisen laiminlyömisestä. Ylivelkaisen kuolinpesän osalta on erityisen tärkeää, että perukirja tehdään huolellisesti. Perukirjaan tulee selvittää kaikki vainajan velat, koska perunkirjoituksen jälkeen kaikilla maksujansa odottavilla velkojilla on oikeus saada tieto kuolinpesän tilanteesta. Ylivelkaisen vainajan tilanteessa perillisten on syytä toimia erityistä huolellisuutta noudattaen, ettei ketään velkojaa suosita toisten velkojien kustannuksella.

Asiantuntija apuna perukirjan tekemisessä

Jotta perillinen voi varmistua asioiden hoitamisesta oikealla tavalla, on hyvä kääntyä asiantuntijan puoleen. Asiantuntija huolehtii, että asetetuissa määräajoissa pysytään ja kaikki velat tulevat huolellisesti selvitetyksi sekä perunkirjoitus tulee sianmukaisesti hoidetuksi. On tärkeää muistaa, että vainajan velat eivät periydy, jos asiat perunkirjoituksen suhteen hoidetaan oikein.

Huomioithan, että tämä artikkeli on yleisluotoinen artikkeli perunkirjoituksesta. Saadaksesi tarkempaa tietoa siitä, miten juuri sinun tilanteessasi tulisi toimia, ole yhteydessä asiakaspalveluun.

Tämän linkin takaa löydät kaikki perunkirjoitukseen liittyvät artikkelimme.

Lue lisää aiheesta

Perunkirjoitus

Tee perunkirjoitus sujuvasti Lexlyn kanssa. Perunkirjoitustilaisuuden voi pitää etäyhteyksin, jolloin kauempanakin asuvat kuolinpesän osakkaat voivat osallistua siihen. Varaa aika tai yhteyttä yhteyttä asiakaspalveluun.

alk. 600

Perunkirjoitus perintöoikeuteen ja perintöverotukseen erikoistuneen juristimme avulla. Varaa ilmainen 15 min alkukeskustelu.

Varaa aika
Alkukeskustelu ei velvoita sinua toimeksiannon antamiseen.