Huomio kesän hääparit! ❤️ Tiesittehän, että avioehto on tehtävissä helposti myös netissä ❤️ Tee tästä hintaan 95 € >>

Tee edunvalvontavaltakirja helposti nettilomakkeella hintaan 95 €! Digi- ja väestötietovirastokin (DVV) kannustaa siihen.

Onko perunkirjoitus pakollinen?

Kyllä. Jokaisen kuolinhetkellään vakituisesti Suomessa asuneen henkilön jälkeen tulee aina toimittaa perunkirjoitus. Ei siis ole merkitystä oliko perittävällä paljon, vähän tai ei lainkaan omaisuutta. Perunkirjoitusvelvollisuuteen ei myöskään vaikuta henkilön ikä tai kansalaisuus.

Pesän osakkaat vastaavat siitä, että perunkirjoitus tehdään

Todellinen vastuu perunkirjoituksen toimittamisesta on pesän osakkailla – yleensä pesän ilmoittajana toimii sellainen henkilö, jolla on ollut paras tietämys perittävän varallisuudesta ja veloista (esimerkiksi leski tai lapsi). Sen sijaan käytännössä perunkirjoituksesta kuitenkin vastaavat kaksi kuolinpesän ulkopuolista uskottua miestä, jotka pesän osakkaat valitsevat. Usein uskotut miehet ovat ammattilaisia kuten juristeja.

Pankki edellyttää perunkirjoitusta

Perukirjasta käy ilmi henkilön perilliset eli kuka/ketkä ovat oikeutettuja hoitamaan perittävän asioita ja kenelle/keille perittävän varallisuus jakautuu. Esimerkiksi pankit edellyttävät, että perunkirjoitus on toimitettu, jotta he voivat varmistua siitä, että perittävän asioita hoitavalla henkilöllä on oikeus muun muassa maksaa laskuja perittävän tililtä. Perukirjaan merkitään lisäksi perittävän varat ja velat. Perukirja toimii siis myös veroilmoituksena, jonka perusteella määräytyy perittäville maksettava perintövero.

Perukirja toimitetaan Verohallinnolle

Lain mukaan perunkirjoitus tulee toimittaa kolmen kuukauden kuluessa henkilön menehtymisestä. Tarvittaessa perunkirjoituksen toimittamiselle on mahdollista hakea lisäaikaa Verohallinnolta. Perukirja tulee toimittaa Verohallinnolle kuukauden kuluessa perunkirjoituksen toimittamisesta. Mikäli perunkirjoitusta ei toimiteta annetuissa määräajoissa, aiheutuu tästä perillisille verotuksellisia seuraamuksia.

Huomioithan, että tämä on yleisluontoinen artikkeli perunkirjoituksesta. Saadaksesi tarkempaa tietoa siitä, miten juuri sinun tilanteessasi kannattaisi toimia, ole yhteydessä asiakaspalveluun.

Tämän linkin takaa löydät kaikki perunkirjoitukseen liittyvät artikkelimme.

Lue lisää aiheesta