Perukirja

Vainajan kuolinpesän osakkaista eli perillisistä, puolisoista ja testamentinsaajista sekä varoista ja veloista laadittava määrämuotoinen selvitys, jota kutsutaan perukirjaksi.

Perukirja on käytännössä vainajan viimeinen veroilmoitus, asiakirja, jossa vainajan omaisuus luetteloidaan kokonaisuudessaan. Perukirjasta tulee myös käydä ilmi vainajan perilliset, testamentinsaajat sekä aviopuolisot. Usein yllätyksenä tulee, että jos vainajalta jäi aviopuoliso eli leski, myös lesken omaisuus, varat ja velat, tulee lain mukaan luetteloida perukirjassa. Perukirja toimitetaan verottajalle, joka määrää perukirjan perusteella kullekin perilliselle maksettavaksi tulevat perintöverot.

Perukirja on kuolinpesän

  1. omaisuusluettelo, eli tarkka listaus vainajan ja lesken varoista ja veloista.
  2. osakasluettelo eliperukirjasta on käytävä ilmi, ketkä ovat oikeutettuja määräämään kuolinpesän omaisuudesta. Tästä syystä kuolinpesän omaisuutta ei voi myydä ennen kuin perunkirjoitus on pidetty.
  3. perintöveroilmoitus, joka on toimitettava verottajalle 1 kuukauden kuluessa perunkirjoituksen toimittamisesta. Perintöveropäätös perustuu perukirjassa annettuihin tietoihin.