Huomio kesän hääparit! ❤️ Tiesittehän, että avioehto on tehtävissä helposti myös netissä ❤️ Tee tästä hintaan 95 € >>

Tee edunvalvontavaltakirja helposti nettilomakkeella hintaan 95 €! Digi- ja väestötietovirastokin (DVV) kannustaa siihen.

Perunkirjoituksen malli

Perukirjaan tehtävät kirjaukset määräytyvät aina jokaisen kuolinpesän tilanne ja varallisuus huomioiden erikseen.

Valmista perukirjamallia ei ole

Merkinnät perukirjassa vaihtelevat hyvin paljon riippuen esimerkiksi siitä onko vainaja kuollut naimattomana, naimisissa olevana, eronneena vai leskenä, ja oliko vainajalla lapsia, oliko hän lapseton, oliko hän tehnyt testamentin tai minkälaista varallisuutta vainajalta on jäänyt. Valitettavasti valmista, jokaiseen kuolinpesään sopivaa perukirjamallia tai -lomaketta on tämän vuoksi mahdotonta laatia.

Laki asettaa vaatimukset perukirjalle

Perukirjaa laadittaessa täytyy tarkasti noudattaa lain määräyksiä sekä Verohallinnon ohjeita perukirjaan tehtävistä merkinnöistä. Huomioitavia asioita on paljon, ja koska valmista jokaiselle sopivaa mallipohjaa ei ole olemassa, voi lakia ja verottajan käytäntöjä ennestään tuntemattomalle perukirjan tekeminen itse osoittautua haastavaksi tehtäväksi.

On hyvä huomioida, että mikäli itse tehdyn perukirjan tiedot eivät ole oikein tai ne ovat puutteellisia, voi Verohallinto määrätä maksettavaksi veronkorotusta.

Juristi osaa huomioida tarpeellisen

Suosittelemme perunkirjoitusasiassa aina kääntymään juristin puoleen, joka osaa huomioida kaikki perunkirjoituksen kannalta keskeiset asiat sekä laatia perukirjan verotusta ja perinnönjakoa silmällä pitäen oikein.

Huomioithan, että tämä on yleisluontoinen artikkeli perunkirjoituksesta. Saadaksesi tarkempaa tietoa siitä, miten juuri sinun tilanteessasi kannattaisi toimia, ole yhteydessä asiakaspalveluun.

Tämän linkin takaa löydät kaikki perunkirjoitukseen liittyvät artikkelimme.

Lue lisää aiheesta