Laadi tärkeät asiakirjat halutessasi itse netissä. Tutustu palveluihimme!

Digi- ja väestötietovirasto (DVV) kannustaa edunvalvontavaltuutuksen tekemiseen Omissa käsissä -kampanjalla.  Tutustu kampanjaan tästä!

Perunkirjoitus

Perunkirjoitus on jokaisen Suomessa vakituisesti asuneen kuoleman jälkeen tehtävä selvitys perillisistä, puolisosta ja omaisuudesta. Perunkirjoituksessa syntyy asiakirja jonka nimi on perukirja, joka toimitetaan mm. verottajalle.

Perunkirjoituksessa kuolinpesän tilanne selvitetään

Kun joku kuolee, on aina tehtävä perunkirjoitus. Perunkirjoitus tarkoittaa käytännössä vainajan perillisten, varallisuustilanteen selvittämistä. On laadittava perukirja ja järjestettävä perunkirjoitustilaisuus. Perukirjassa luetteloidaan kattavasti vainajan perilliset, avioliitot sekä hänen varansa ja velkansa. Perunkirjoitus on pidettävä 3 kuukauden kuluttua vainajan kuolemasta. Perunkirjoitus pohjustaa sen jälkeen tehtävää ositusta, jos vainaja oli ollut naimisissa, sekä perinnönjakoa. Perunkirjoitus on siis ennen kaikkea kokonaisvaltainen selvitys kuolinpesän tilanteesta.

Perunkirjoitusvelvollisuus koskee kaikkia

Perukirjoitus on järjestettävä kaikkien Suomessa vakituisesti asuneiden henkilöiden jälkeen kansallisuudesta riippumatta. Perukirja toimitetaan verottajalle 1 kuukauden kuluessa perunkirjoituksen pitämisestä.

Perunkirjoitus tulee tehdä aina, vaikka vainajalla ei olisi varoja tai velkoja.

Perunkirjoituksen laiminlyönnistä voi seurata henkilökohtainen velkavastuu pesän osakkaalle, jos pesä on ylivelkainen.

Läheisen kuolema aiheuttaa paljon paperityötä

Kuolemaan liittyy paljon käytännön järjestelyjä. On selvitettävä vainajan ja mahdollisen lesken omaisuuteen sekä perillisiin liittyviä asioita, ja kaikki on tehtävä lain määräämässä ajassa.

Huomioithan, että tämä artikkeli on yleisluontoinen artikkeli perunkirjoituksesta. Saadaksesi tarkempaa tietoa siitä, miten juuri sinun tilanteessasi kannattaisi toimia, ole yhteydessä asiakaspalveluun.

Tämän linkin takaa löydät kaikki perunkirjoitukseen liittyvät artikkelimme.

Lue lisää aiheesta