"Selvät kysymykset. Nopea asiakirjatoimitus ja helppo maksutapa." Tee testamentti näppärästi netissä hintaan 95 €. Klikkaa tästä verkkopalveluun >>

Tiesitkö, että eduvalvontavaltuutus tulisi olla jokaisella suomalaisella? 💡Tee omasi netissä NYT ! Edunvalvontavaltuutus netissä >>

Perunkirjoitus ja perinnönjako helposti ja luotettavasti - Lexly.fi, Helpot lakipalvelut

Perunkirjoitus

Mikä on perunkirjoitus?

Kun joku kuolee, on aina tehtävä perunkirjoitus. Perunkirjoituksessa kuolinpesän tilanne selvitetään. Perunkirjoitus tarkoittaa käytännössä vainajan perillisten, varallisuustilanteen selvittämistä. On laadittava perukirja ja järjestettävä perunkirjoitustilaisuus. Perukirjassa luetteloidaan kattavasti vainajan perilliset, avioliitot sekä hänen varansa ja velkansa. Perunkirjoitus on pidettävä 3 kuukauden kuluttua vainajan kuolemasta. Perunkirjoitus pohjustaa sen jälkeen tehtävää ositusta, jos vainaja oli ollut naimisissa, sekä perinnönjakoa. Perunkirjoitus on siis ennen kaikkea kokonaisvaltainen selvitys kuolinpesän tilanteesta.

Perukirja verottajalle

Perunkirjoitusvelvollisuus koskee kaikkia. Perukirjoitus on järjestettävä kaikkien Suomessa vakituisesti asuneiden henkilöiden jälkeen kansallisuudesta riippumatta. Perukirja toimitetaan verottajalle 1 kuukauden kuluessa perunkirjoituksen pitämisestä.

Varattoman perukirja

Perunkirjoitus tulee tehdä aina, vaikka vainajalla ei olisi varoja tai velkoja. Perunkirjoituksen laiminlyönnistä voi seurata henkilökohtainen velkavastuu pesän osakkaalle, jos pesä on ylivelkainen.

Läheisen kuolema aiheuttaa paljon paperityötä

Kuolemaan liittyy paljon käytännön järjestelyjä. On selvitettävä vainajan ja mahdollisen lesken omaisuuteen sekä perillisiin liittyviä asioita, ja kaikki on tehtävä lain määräämässä ajassa.

Huomioithan, että tämä artikkeli on yleisluontoinen artikkeli perunkirjoituksesta. Saadaksesi tarkempaa tietoa siitä, miten juuri sinun tilanteessasi kannattaisi toimia, ole yhteydessä asiakaspalveluun.

Tämän linkin takaa löydät kaikki perunkirjoitukseen liittyvät artikkelimme >>

Lue lisää aiheesta