Verkkotesti: Tarvitsetko avioehdon? Testaa ilmaiseksi, kannattaako avioehtoa harkita?

 Lexly.fi apunasi kaikissa lakiasioissa - Law Made Easy

Keskinäinen testamentti

Testamentti yhdessä aviopuolison tai avopuolison kanssa kannattaa. Avopuolisolle se voi olla elintärkeä. Turvaa puolisosi taloudellinen asema ja asuminen kuoleman varalta. Perillisiäkään ei unohdeta, sillä asiantuntevasti tehdyssä testamentissa otetaan huomioon myös heidän taloudellinen etunsa sekä perintöveroseuraamukset.

Keskinäinen testamentti on yleensä puolisoiden välinen testamentti. Mikään ei kuitenkaan estä esimerkiksi sisaruksia tai ystäviä tekemästä keskinäistä testamenttia esimerkiksi yhdessä omistetun omaisuuden osalta.

Kannattaako testamentata hallintaoikeudella vai omistusoikeudella?

Kun testamenttia suunnitellaan, on tärkeää pohtia ensin kenelle annetaan, mitä annetaan ja millä oikeudella annetaan. Millaista taloudellista tai asumisen turvaa leskeksi jäävä tarvitsee?

Hallintaoikeuden haltija saa käyttää omaisuutta ja nauttia omaisuuden tuoton. Omistusoikeus kuuluu muulle henkilölle, jonka rooliksi "jää" omistaa. Omistaja voi hyötyä taloudellisesti omaisuuden markkina-arvon noustessa ja voi hävitä sen arvon laskiessa. Tyypillisessä tilanteessa hallintaoikeus annetaan leskelle ja omistusoikeus menee lapsille, mutta tulisiko lesken hyväksi määrätä myös omistusoikeudella?

Jos omistusoikeus ja hallintaoikeus päätetään antaa eri henkilöille, on tärkeää miettiä kuka maksaa omaisuudesta aiheutuvat kulut. Tavanomaiset käyttökulut kuuluvat omaisuuden haltijan maksettavaksi, mutta miten maksetaan omaisuuden arvoa parantavat kulut? Kuka maksaa esimerkiksi putkiremontin? Testamentin tekijät voivat ja heidän kannattaa määrätä kuluvastuusta itse.

Puolison iällä on merkitystä pohdittaessa testamenttimääräyksiä

Testamenttia laativien puolisoiden elämäntilanne vaikuttaa hyvin paljon siihen, millainen testamentti kannattaa tehdä. Nuorten pariskuntien kohdalla omistusoikeus on usein merkityksellisempää tulevaisuuden turvan ja käytännön elämän kannalta kuin hallintaoikeus.

Vanhemman pariskunnan ollessa kyseessä leskelle annettava hallintaoikeus osaan perittävän omaisuudesta voi olla riittävä tulevaisuuden turva puolison kuoleman varalta. Toisaalta kannattaa pohtia, tulisiko tulevaisuuden asumiseen, hoitoon ja hoivaan varautua järeämmin.

Huomioithan, että tämä on yleisluontoinen artikkeli keskinäisestä testamentista. Saadaksesi tarkempaa tietoa siitä, miten juuri sinun tilanteessasi kannattaisi toimia, ole yhteydessä asiakaspalveluun.

Tämän linkin takaa voit lukea kaikki testamenttiin liittyvät artikkelimme.

Lue lisää aiheesta

Keskinäinen testamentti

Varaa aika keskinäisen testamentin laatimiseen perhejuristimme kanssa. Juristi käy kanssasi puhelimessa tai videotapaamisessa läpi toiveesi ja ajatuksesi testamentin sisällöstä ja kertoo sinulle eri vaihtoehdoista. Juristimme laatii luonnoksen testamentistasi keskustelunne pohjalta. Asiakirjaa muokataan ja täydennetään vielä tarvittaessa, kunnes se on tahtonne mukainen.

600

Tee keskinäinen testamentti kiinteään hintaan perintöoikeuteen erikoistuneen lakimiehen kanssa. Varaa ilmainen 15 minuutin alkukeskustelu.

Varaa aika
Alkukeskustelu ei velvoita sinua toimeksiannon antamiseen.