Verkkotesti: Tarvitsetko avioehdon? Testaa ilmaiseksi, kannattaako avioehtoa harkita?

Mikä keskinäinen testamentti on ja mitä hyötyjä siitä on?

Keskinäisellä testamentilla osapuolet laativat testamentin toistensa hyväksi. Tällöin testamentin määräykset sitovat molempia osapuolia ja ne kirjataan samaan asiakirjaan. Tämän vuoksi myös keskinäisen testamentin muuttaminen sekä peruuttaminen kannattaa tehdä yhdessä. Toinen testamentin osapuolista ei voi muuttaa keskinäisen testamentin määräyksiä kuin omalta osaltaan ja tällöin on vaarana, että koko keskinäisen testamentin merkitys muuttuu.

Keskinäisellä testamentilla voi turvata leskeä

Yleensä keskinäinen testamentti laaditaan puolisoiden välillä, mutta osapuolina voi olla myös muut henkilöt, esimerkiksi sisarukset. Puolisoiden välisessä keskinäisessä testamentissa halutaan usein turvata lesken taloudellista tilannetta ja vahvistaa hänen lakimääräistä suojaansa. Lesken lakimääräinen asumisoikeus (hallintaoikeus) koskee puolisoiden yhteisenä kotina käyttämää asuntoa, mutta testamentilla hallintaoikeutta voidaan laajentaa koskemaan myös esimerkiksi kesämökkiä. Lisäksi leskelle voidaan määrätä omistusoikeudella osuus rahavaroista, joiden avulla vahvistetaan lesken taloudellista turvaa.

Avopuolisoiden kannattaa keskustella testamentista

Erityisesti avopuolisoille testamentti on merkittävä asiakirja. Ilman testamenttia avopuolisot eivät peri toisiaan. Avoleskellä ei myöskään ole lakimääräistä oikeutta jäädä asumaan puolisoiden yhteiseen kotiin toisin kuin avioleskellä. Avoparien kannattaakin miettiä tarkkaan, minkälaiseen tilanteeseen avoleski jäisi, mikäli puolisoilla ei ole laadittuna testamenttia.

Huomioithan, että tämä on yleisluontoinen artikkeli testamentista. Saadaksesi tarkempaa tietoa siitä, miten juuri sinun tilanteessasi kannattaisi toimia, ole yhteydessä asiakaspalveluun.

Tämän linkin takaa voit lukea kaikki testamenttiin liittyvät artikkelimme.

Lue lisää aiheesta

Keskinäinen testamentti

Varaa aika keskinäisen testamentin laatimiseen perhejuristimme kanssa. Juristi käy kanssasi puhelimessa tai videotapaamisessa läpi toiveesi ja ajatuksesi testamentin sisällöstä ja kertoo sinulle eri vaihtoehdoista. Juristimme laatii luonnoksen testamentistasi keskustelunne pohjalta. Asiakirjaa muokataan ja täydennetään vielä tarvittaessa, kunnes se on tahtonne mukainen.

600

Tee keskinäinen testamentti kiinteään hintaan perintöoikeuteen erikoistuneen lakimiehen kanssa. Varaa ilmainen 15 minuutin alkukeskustelu.

Varaa aika
Alkukeskustelu ei velvoita sinua toimeksiannon antamiseen.