Huomio kesän hääparit! ❤️ Tiesittehän, että avioehto on tehtävissä helposti myös netissä ❤️ Tee tästä hintaan 95 € >>

Tee edunvalvontavaltakirja helposti nettilomakkeella hintaan 95 €! Digi- ja väestötietovirastokin (DVV) kannustaa siihen.

Mitä määräyksiä testamentin tekoon sisältyy?

”Mitä siihen testamenttiin oikein kirjoitetaan? Onko jotain tiettyjä määräyksiä, joita siihen kannattaa laittaa?” Nämä ovat kysymyksiä, joita lakimieheltä yleensä kysytään testamentin laadinnan yhteydessä. 

Testamenttimääräyksillä voi vaikuttaa

Yksi tärkeimmistä määräyksistä testamentissa on, kenelle omaisuus siirtyy testamentin tekijän kuoleman jälkeen. Omaisuuden saajia voi olla yksi tai useampia eikä heidän välttämättä tarvitse olla testamentin tekijän sukulaisia. Omaisuus voidaan määrätä testamentin saajille joko tietyin osuuksin, esimerkiksi jokaiselle saajalle 1/3 omaisuudesta, tai määrätä tarkemmin siitä, kuka saaja saa mitäkin. Samassa testamentissa voi olla myös molempia edellä mainittuja määräyksiä. 

Esimerkki: 

Liisa määrää testamentissaan, että Pekka saa omistusoikeudella Liisan kesämökkikiinteistön ja Mirja ja Jenna saavat jäljellä olevan omaisuuden tasaosuuksin.

Puolisot haluavat yleensä turvata toistensa aseman siinä tilanteessa, kun toinen menehtyy. Tällöin leskelle voidaan määrätä esimerkiksi hallintaoikeus yhteiseen kotiin ja kesämökkiin sekä tietty summa tilivaroja. 

Testamentin laatimisen päämääränä on usein myös taata, ettei rintaperillisten puolisoilla ole avio-oikeutta perittyyn omaisuuteen. Tällöin esimerkiksi, jos rintaperillisen avioliitto päättyy avioeroon, hänen vanhemmiltaan perimänsä omaisuus jätetään osituslaskelman ulkopuolelle. 

Erilaiset testamenttimääräykset

Testamenttiin voidaan kirjata myös sijaantulo- ja toissijaismääräys. Sijaantulomääräyksellä määritellään, kuka saa omaisuuden silloin, kun ensisijainen testamentin saaja onkin kuollut ennen testamentin tekijää. Toissijaismääräyksellä sen sijaan voidaan määrätä, kuka saa omaisuuden ensisijaisen testamentin saajan jälkeen. 

Muita mahdollisia testamenttiin kirjattuja määräyksiä ovat mm. ilmoitus siitä, ettei testamentin tekijän antamat lahjat ole saajilleen ennakkoperintöä sekä määräys siitä, minkä maan lakia perintöön liittyvissä asioissa on sovellettava. 

Huomioithan, että tämä on yleisluontoinen artikkeli testamentista. Saadaksesi tarkempaa tietoa siitä, miten juuri sinun tilanteessasi kannattaisi toimia, ole yhteydessä asiakaspalveluun.

Tämän linkin takaa voit lukea kaikki testamenttiin liittyvät artikkelimme.

Lue lisää aiheesta