Perunkirjoitus hoidettavana? Palvelumme on saatavilla kaikkialla Suomessa. Anna asiantuntijoidemme auttaa >>

Tiesitkö, että eduvalvontavaltuutus tulisi olla jokaisella suomalaisella? 💡Tee omasi netissä NYT ! Edunvalvontavaltuutus netissä >>

Lexly.fi apunasi kaikissa lakiasioissa - Helpot lakipalvelut

Omistatko kiinteistön tai asunnon? Tee testamentti!

Mistä voit määrätä testamentin avulla? 

Testamentteja on erilaisia. Muun muassa seuraavat testamenttimuodot ovat olemassa: keskinäinen testamentti, omistusoikeustestamentti, hallintaoikeustestamentti ja käyttöoikeustestamentti. Voit lukea aiheesta tarkemmin artikkelista Erilaiset testamentit >>

Testamenttia laadittaessa on hyvä huomioida, että sinun tahtosi nousee selkeästi esiin. Testamentilla varmistetaan, että testamentin tekijän omaisuus jaetaan tekijän haluamalla tavalla. 

Hallintaoikeus/käyttöoikeus vai omistusoikeus? 

Millä tavoin omistusoikeus eroaa hallintaoikeudesta? Omistusoikeustestamentti tarkoittaa, että omistusoikeus siirtyy kokonaisuudessaan. Esimerkki tästä on, että laadit testamentin, jossa määräät, että A perii asuntosi kokonaisuudessaan.  

Jos laadit hallinta- / tai käyttöoikeustestamentin, siirtyy pelkästään hallintaoikeus omaisuuteen. Tämä tarkoittaa, että omistusoikeus ei siirry. Hallintaoikeus voi verotuksellisesti olla edullinen ratkaisu, koska hallintaoikeuden saaja ei joudu maksamaan perintöveroa. Suurin ero omistusoikeuden ja hallintaoikeuden välillä on liittyy niihin kuuluvien oikeuksien sisältöön sekä veroseuraamuksiin.  

Hallintaoikeustestamentin hyödyt 

 • Edullinen ratkaisu= ei veroja 
 • Asunnon omistusoikeus ja hallintaoikeus voivat olla eri henkilöillä 
 • Käyttöoikeus asuntoon 
 • Hallintaoikeuden saajan asema on turvattu: omistaja ei saa luovuttaa omaisuutta käyttöoikeuden haltijan suostumuksetta 
 • Testamentissa määrätään, kauanko hallintaoikeus säilyy 
 • Käyttöoikeustestamentti ei poista rintaperillisen oikeuttas lakiosaan 

Hallintaoikeustestamentin rajoitukset

 • Hallintaoikeus rajoittaa varsinaisen omistajan oikeuksia.
 • Hallintaoikeuden saaja ei saa:
  • Myydä tai lahjoittaa asuntoa ilman omistajan lupaa 
  • Luovuttaa hallintaoikeutta eteenpäin 
  • Testamentata asuntoa
 • Hallintaoikeuden saaja on velvollinen huolehtimaan asunnosta. Hallintaoikeuden saajan tulee siis varmistaa, ettei asunto kärsi vahinkoa. 
 • Testamentin tekijä voi rajoittaa hallintaoikeuden käyttöä.

Omistusoikeustestamentin hyödyt

 • Testamentinsaaja saa täyden omistusoikeuden 
 • Testamentinsaaja voi luovuttaa ja myydä omaisuutta 
 • Peritty asunto voidaan ulosmitata omistajan velkojen kuittaamiseksi 
 • Omistajan perilliset perivät asunnon 
 • Peritystä omaisuudesta voi tehdä testamentin 
 • Omistaja voi hyödyntää perityn asunnon tuottoa ja korkoa 

Omistusoikeustestamentin haitat

 • Omistusoikeustestamentinsaajan pitää maksaa perintöveroa 
 • Vastuu asunnon kunnosta: remontit jne.  

Asunto-osakkeet ja testamentti 

Perinnönjättäjä voi testamentin avulla myös määrätä asunto-osakkeista. Asunto-osake voidaan siirtää testamentin perusteella, jos yhtiöjärjestyksessä ei toisin määrätä. Samalla tavalla, kun määräät muista omaisuudestasi, määräät myös asunto-osakkeistasi. 

Leskelle koti - lisäturvaa testamentilla 

Halutatko turvata avolesken asemaa? Testamentissa voit määrätä, että avopuolisosi saa hallintaoikeuden asuntoonne. Voit itse turvata lesken asemaa sinun kuolemasi jälkeen, jos laadit testamentin.  

Lue lisää testamenttiin liittyviä artikkeleita 

Oheisen linkin takaa löydät kattavasti tietoa testamentista.

Lue kaikki testamentti-aiheiset artikkelit >>

Lue lisää aiheesta