Lexly.fi apunasi kaikissa lakiasioissa - Law Made Easy

Millainen velkakirjan tulee olla?

Kun tehdään varallisuusjärjestelyitä perheen sisällä, saattaa velkakirjasta olla paljon hyötyä. Velkakirjaa voidaan käyttää työkaluna myös perintösuunnittelussa ja uusperheen varallisuusjärjestelyissä. Velkakirjalla voidaan esimerkiksi huolehtia, että perheessä tehdyn suuren hankinnan kustannukset jakautuvat tasaisesti,.

Oikein ja huolellisesti laadittu velkakirja sisältää aina vähintään seuraavat asiat:

  • Velan määrä
  • Velallisen nimi
  • Velan antajan nimi
  • Velallisen allekirjoitus

 

Yleensä velkakirjassa on lisäksi allekirjoittamisen päivämäärä, muita tietoja velan perusteesta sekä todistajien allekirjoitukset.