UUTUUS! Testamentti ja huoltotestamentti tehtävissä nyt myös verkkopalvelussa

Avoliitto

Yhteen muuttaminen on suuri askel. Ennen kun muuttokuorma ajaa uuden, yhteisen kotinne pihaan, kannattaa pitää huolta että yhteiset asianne ovat järjestyksessä. Kaikki eivät halua mennä naimisiin vaikka eläisivät vakiintuneesti yhdessä, ja vaikka yhteisiä lapsia olisi. Avoliitto on kuitenkin lain näkökulmasta turvaton parisuhteen muoto. Pelisäännöistä voi sopia ja sekä puolisoa että perhettä voi turvata tekemällä oikeat asiakirjat.

Avoliittosopimus

Tiesitkö, että avoliiton taloudellisista pelisäännöistä voi sopia avoliittosopimuksella? Avoliittosopimus on sopimus, jossa te kaksi sovitte, kuinka yhteiset taloudelliset asianne ovat avoliittonne aikana ja myös mahdollisessa erotilanteessa. Avoliittosopimus on erittäin tärkeä asiakirja, sillä toisin kun avioliitossa, parisuhde ei juurikaan luo puolisoille oikeuksia ja velvollisuuksia toisiaan kohtaan.

Varaa aika avoliittosopimuksen tekemiseen

Testamentti

Testamentti on avopareille vielä tärkeämpi kuin aviopareille. Avopuoliso ei peri suoraan lain nojalla mitään. Jos testamenttia ei ole voi käydä niin, että avopuolison kuollessa hänen osuutensa esimerkiksi avoparin yhteisestä asunnosta menee vainajan lapselle, vanhemmalle tai sisarukselle. Avoleskellä ei myöskään ole lesken asumissuojaa. Avoparien kannattaa ehdottomasti turvata toistensa tekemällä testamentti.

Varaa aika testamentin tekemiseen

Edunvalvontavaltakirja

Edunvalvontavaltakirja takaa, että itse valitsemasi ihminen voi hoitaa asioitasi, jos oma toimintakykysi heikkenee onnettomuuden tai sairauden vuoksi. Edunvalvontavaltakirja on siis tulevaisuuden turvaksi ennakolta tehtävä juridinen yleisvaltakirja, jolla valtuutat itse valitsemasi ihmisen hoitamaan asioitasi ja päättämään puolestasi jos et itse pysty. Kenelläkään läheiselläsi ei ole oikeutta toimia puolestasi ilman tätä erikseen annettua lupaa.

Tee edunvalvontavaltakirja online-palvelussa

Avopareille tärkeät asiakirjat

Sopimus avoeron varalta

Tiesitkö, että voitte laatia sopimuksen avoeron varalta? Kuten avioehtosopimus, sopimus avoeron varalta on mahdollisuus sopia ennakkoon, kuinka puolisot haluavat taloudelliset suhteensa järjestää, mitä asioita ottaa huomioon ja kuinka yhteinen omaisuus käytännössä erotellaan, jos parisuhde päättyy. 

Lue lisää sopimuksesta avoeron varalta

Testamentti

Tekemällä testamentin voit varmistaa, että juuri ne ihmiset perivät sinut joiden haluatkin perivän. Avopuoliso ei peri ilman testamenttia. Testamentti on oiva keino luoda taloudellista turvaa rakkaillesi, ja samalla vähenevät yllätykset ja epäselvyydet. Testamentilla voit myös suojata perintösi pysymisen juuri niiden ihmisten käsissä, joille haluatkin sen jäävän pidemmän päälle.

Lue lisää testamentista