KESÄKAMPANJA! Kaikki verkkoasiakirjat -30% koodilla SUVI21. Hyödynnä etusi 28.6.–10.8.2021

Läheisen kuolema

Miten toimia, kun läheinen on kuollut? Läheisen kuoleman jälkeen elämä ja asioiden järjesteleminen voi tuntua vaikealta, jopa ylivoimaiselta. Jo postiluukusta saapunut kirje pankista, jossa kerrotaan kuolinpesän pankkiasioiden hoitamisesta ennen ja jälkeen perunkirjoitusta, saattaa tuntua mutkikkaalta ja selvitettävien asioiden pino korkealta. Kuolemaan liittyy paljon käytännön järjestelyjä. On selvitettävä vainajan ja mahdollisen lesken omaisuuteen sekä perillisiin liittyviä asioita, ja kaikki on tehtävä lain määräämässä ajassa. Perheoikeuden asiantuntija osaa auttaa ja opastaa tämän työlään vaiheen läpi.

Perukirja ja perunkirjoitus

Hautajaisten lisäksi ensimmäisiä asioita vainajan kuolinpesän asioiden järjestelyssä on perunkirjoitus.

Lain mukaan vainajan kuolinpesän osakkaista, hänen varoistaan ja veloistaan laaditaan määrämuotoinen selvitys, jonka nimi on perukirja

Perukirja syntyy perunkirjoituksen lopputuloksena. Perunkirjoitus tarkoittaa sekä tehtävää selvitystyötä, että itse tilaisuutta, jossa perukirja käydään läpi ja allekirjoitetaan. Perunkirjoitus on toimitettava kolmen (3) kuukauden kuluessa kuolemasta. 

Lue lisää:

 

Tutustu palveluumme: Perunkirjoitus ja perukirja

Perinnönjako

Perinnönjako on juridinen toimenpide, jolla vainajan omaisuus siirtyy kuolinpesältä perillisten omaisuudeksi. Perukirja toimii perinnönjaon pohjana ja muodostaa omaisuudelle hankintamenoarvot, joihin myöhempiä mahdollisia omaisuuden luovutusvoittoja peilataan. Ennen perinnönjakoa kuolinpesä tulee selvittää ja ja jos vainajan oli naimisissa, tehdä ositus. Kuolinpesän omaisuutta ei tarvitse myydä ja muuttaa käteiseksi, jotta perinnönjako voidaan tehdä.

Jokaisella perillisellä on oikeus vaatia perinnönjakoa. Niin kauan kuin perintöä ei ole jaettu, kuolinpesää hallitaan yhdessä. Leski on kuolinpesän osakas siihen saakka, kunnes ositus on tehty.

Lue lisää:

 

Tutustu palveluumme: Perinnönjako

Ositus

Ositus tarkoittaa avioliiton puolisoiden välille luoman taloudellisen yhteyden purkamista ja omaisuuden jakamista joko avioehdon tai lain mukaan. Ositus on tehtävä aina avioliiton päättyessä. Avioliitto voi päättyä kahdella tavalla, joko avioeroon tai puolison kuolemaan.

Kun avioliitto päättyy kuolemaan, ositus on tehtävä perunkirjoituksen jälkeen ennen perinnönjakoa. Ositusta ei voi tehdä ennen perunkirjoitusta, sillä perunkirjoituksessa selvitetään sekä vainajan omaisuus, velat ja perilliset myös lesken omaisuus ja velat. Kuoleman jälkeen tehtävä ositus perustuukin juuri perukirjan tietoihin.

Lue lisää:

 

Tutustu palveluumme: Ositus ja perinnönjako

 Lexly.fi apunasi kaikissa lakiasioissa - Law Made Easy

Hautaus ja muistotilaisuus

Kun läheinen menehtyy, otetaan usein ensimmäisenä yhteyttä hautaustomistoon. Kokenut ja luotettava hautaustoimisto on surevan omaisen apuna käytännön järjestelyitä tehdessä.

Lexlyn yhteistyökumppanina pääkaupunkiseudulla toimii: Hautaustoimisto Mikko Mononen Oy.

Yhteistyökumppanimme Tampereella ja Pirkanmaan alueella: Tampereen Hautauspalvelu Juhani Mäkipää Oy.

Lue lisää:

 

Tutustu palveluumme: Muistotilaisuus

Kansainväliset perintöasiat

Matkustusmuotojen kehittyminen on lyhentänyt etäisyyksiä ja tehnyt maailmasta entistä tiiviimmän. Yhä useampi ihminen jakaa aikansa monessa maassa ja siten myös omaisuutta saattaa henkilön kuollessa olla kertynyt eripuolille maailmaa. EU-maissa on tällaisia tilanteita varten käytössä Eurooppalainen perintötodistus, jolla perillisten, testamentin toimeenpanijoiden ja jäämistön hoitajien on mahdollista todistaa asemansa.

Lue lisää läheisen kuolemaan liittyvistä tärkeistä asiakirjoista

Perukirja

Kun ihminen kuolee, on aina laadittava perukirja ja järjestettävä perunkirjoitus. Perunkirjoitus täytyy toimittaa jokaisen Suomessa vakituisesti asuneen henkilön kuoleman jälkeen. Perunkirjoituksen laiminlyönnistä voi seurata henkilökohtainen velkavastuu pesän osakkaalle, jos pesä on velkainen.

Perukirja on asiakirja, joka perunkirjoitukseen liittyvän selvitystyön tuloksena syntyy. Perukirja on omaisuusluettelo kuolinpesän varoista ja veloista. Perukirja muodostaa myös kuolinpesän osakasluettelon: Perukirja kertoo, ketkä ovat oikeutettuja määräämään kuolinpesän omaisuudesta. Perukirja on myös vainajan viimeinen veroilmoitus ja samalla perintöveroilmoitus.

Lue lisää perukirjasta

Ositus

Jos vainaja oli kuolinhetkelllään naimisissa, on ennen perinnönjakoa tehtävä ositus. Ositus tarkoittaa avioliiton taloudellisen puolen selvittämistä ja avio-oikeuden alaisen omaisuuden jakamista lesken ja kuolinpesän kesken. Kuolinpesän omaisuutta ei voida jakaa ennen osituksen tekemistä, koska vasta osituksen jälkeen on tarkalleen selvillä, mitä omaisuutta kuolinpesään kuuluu.

Lue lisää osituksesta