Lapset

SIVUT TYÖN ALLA Lapsiin liittyy paljon juridisia asioita, jotka ovat tavalla tai toisella sidoksissa heidän vanhempiinsa tai huoltajiinsa. Moni käytännön toimenpiteitä ja toisinaan lainopillista apua edellyttävä tilanne, tulee esiin vasta siinä vaiheessa, kun lapsen vanhemmat eroavat tai vanhemmille sattuu jotain. Lue täältä, mitä asioita sinun kannattaa ottaa huomioon pohtiessani lapsesi turvallisuutta ja tulevaisuuden näkymiä.

Ero ja lapset

Vanhempien liiton päättyessä eroon, tulee sopia yhteisten lasten huollosta, elatuksesta ja asumisesta. Lapsen etu olisi, että asiat saataisiin sovittua vanhempien kesken ja riidattomasti. Aina sopu ei kuitenkaan synny keskustelemalla, jolloin osapuolien on haettava päätöstä käräjäoikeudelta. Asiantuntevat perhejuristimme avustavat sinua kaikissa tilanteissa hienotunteisesti ja ammattitaidolla. 

Lue lisää:

  • Muistilista lasten asioista erossa
  • Miten lasten elatus ja huolto eroavat toisistaan?

Alaikäinen perijänä

Lapset perivät vanhempansa joko kokonaan tai lakiosan osalta. Lapsi voi saada perinnön myös testamentilla joltain muulta taholta. Alaikäinen tarvitsee aina aikuisen huolehtimaan perinnöstään ja tämä on myös esimerkiksi testamenttia tekevän isovanhemman hyvä tiedostaa.

Lue lisää:

  • Muistilista, alaikäinen perijänä

Edunvalvojana alaikäiselle

Alaikäinen saattaa tarvita edunvalvojaa esimerkiksi siinä tilanteessa, että hänen vanhempansa ovat kuolleet tai eivät jostain muusta syystä kykene huolehtimaan lapsen taloudellisista asioista. Alaikäisen edunvalvojana oleminen on hiukan erilaista kuin aikuisen. 

Lue lisää:

  • Alaikäisen edunvalvojana

Lapsi sateenkaariperheessä

Lapsi on vanhemmilleen aina rakas ja yhtä tärkeä, oli hänen juridinen asemansa suhteessa vanhempiin mikä tahansa. On kuitenkin huomionarvoista, että esimerkiksi lain silmissä huoltajuudella ja vanhemmuudella on hieman eri merkitys. Erityisesti sateenkaariperheessä sillä saattaa olla suuri merkitys, ovatko perheen aikuiset juridisia huoltajia vai vanhempia.

Lue lisää:

  • Lapsi sateenkaariperheessä