Lämmin kiitos kaikille asiakkaillemme!

Tulevaisuuteen varautuminen

Olitpa sitten nuori aikuinen, ruuhkavuosia elävä vanhempi, yksineläjä tai eläkeläinen, meillä kaikilla on edessämme tulevaisuus, jota emme tunne. Laatimalla juridisia asiakirjoja voit luoda turvaa itsellesi ja läheisillesi tulevaisuuden varalta. Voit esimerkiksi testamentilla varmistaa, että puolisosi pärjää taloudellisesti, voit määrätä kuka on edunvalvontavaltuutettusi, ja voit ennakolta kertoa, millaisia päätöksiä hoidostasi ja hoivastasi tulee tehdä, jos et itse pystyisikään enää mielipidettäsi kertomaan. Kun laitat paperit kuntoon, olet varautunut parhaalla mahdollisella tavalla elämän eri käänteisiin ja yllätyksiin. Tältä sivulta löydät erilaiset asiakirjat tulevaisuuteen varautumiseen ja oman varallisuuden hoitoon liittyen.

Lexly.fi apunasi kaikissa lakiasioissa - Helpot lakipalvelut

Lakiasioiden tarvekartoitus

Tulevaisuuteen varautuminen on helpompaa, kun tiedät, millaisia lakiasiakirjoja juuri sinun tilanteeseesi suositellaan. Asia selviää sinulle muutamassa minuutissa, kun teet verkkopalvelussamme asiantuntijoidemme suunnitteleman lakiasioiden tarvekartoituksen.

Katso video tarvekartoituksesta täältä >> 

Lexly.fi apunasi kaikissa lakiasioissa - Helpot lakipalvelut

Kuka sinut perii?

Tekemällä testamentin voit varmistaa, että juuri ne ihmiset perivät sinut joiden haluatkin perivän. Testamentti on oiva keino luoda taloudellista turvaa rakkaillesi. Samalla ehkäiset yllätyksiä ja epäselvyyksiä syntymästä. Testamentilla voit myös suojata perintösi pysymisen juuri niiden ihmisten käsissä, joille haluatkin sen jäävän. 

Muista myös, että avopuolisot eivät peri toisiaan suoraan lain nojalla. Sillä ei ole väliä kuinka kauan olette olleet yhdessä tai että teillä on lapsia. Jos haluat kumppanisi perivän sinut, on tehtävä testamentti.  

Lexly.fi apunasi kaikissa lakiasioissa - Helpot lakipalvelut

Kuka päättää puolestasi?

Edunvalvontavaltakirja on toiselle ihmiselle annettu lupa hoitaa sinun asioitasi, päättää puolestasi ja käyttää sinun varojasi sinun hyväksesi sellaisessa tilanteessa, jossa oma toimintakykysi on heikentynyt merkittävästi. Edunvalvontavaltakirjalla voit päättää, kenen käsissä asioittesi hoito on, jos et itse pysty asioitasi hoitamaan. Edunvalvontavaltakirjaa voisi kutsua tulevaisuusvaltakirjaksi tai eräänlaiseksi vakuutukseksi, sillä sen vaikutukset näkyvät vasta tulevaisuudessa ja ainoastaan, jos oma toimintakykysi heikkenee.
Lexly.fi apunasi kaikissa lakiasioissa - Helpot lakipalvelut

Varaudu omaan sairastumiseesi hoito- ja hoivatahdolla

Oletko miettinyt mikä itsellesi on tärkeää? Miten toivot, että sinua hoidetaan, jos et itse kykene kertomaan tahtoasi? Hoivatahdolla voit kertoa, mikä on itsellesi tärkeää arkielämässäsi, kuten esimerkiksi mitä ruokavaliota noudatat ja millaisesta musiikista pidät. Hoitotahdon avulla määräät tärkeät asiat koskien lääketieteellisestä hoitoasi. Hoitotahdon määräykset sitovat terveydenhuollon henkilökuntaa. 

Lue lisää hoito- ja hoivatahdosta >>

Kaikki avioliiton lakiasiat helposti ja turvallisesti Lexlyn avulla - Lexly.fi

Avioehto - sopimus omaisuuden jaosta avioeron ja/tai kuoleman varalta

Avioehtosopimuksella voitte sopia, miten omaisuutenne jakautuu avioliiton päättyessä joko avioeroon tai kuolemaan. Avioehdon voi tehdä täysin poissulkevana tai koskemaan vain osaa omaisuudesta. Ainoastaan tekemällä avioehdon voitte puolisosi kanssa varmistua siitä, että omaisuutenne jakautuu haluamallanne tavalla avioliiton päättyessä.

Avoehto - sopimus liiton taloudellisista pelisäännöistä

Avoehtosopimus on asiakirja, jolla voitte varautua avoliiton päättymiseen sopimalla liiton taloudellisista pelisäännöistä. Avoehtosopimuksella voitte keskenään päättää, miten omaisuutenne jaetaan, jos liittonne päättyy eroon. Avoehdon avulla voitte välttyä myös riidoilta sekä erimielisyyksiltä erotilanteessa, koska asioista on jo sovittu etukäteen.   

Lexly.fi apunasi kaikissa lakiasioissa - Helpot lakipalvelut

Lahjakirja helposti verkkopalvelussa

Omaisuuden lahjoittaminen on mahdollista lahjakirjan avulla. Lahjaa antaessa kannattaa aina huomioida sen verovaikutukset. Mikäli haluaa, ettei esimerkiksi omalle lapselle annettua lahjaa oteta huomioon tulevaisuudessa perinnönjaon yhteydessä, on asia syytä ottaa huomioon jo lahjoitusta tehdessä. Erityisesti alaikäiselle annettavan lahjan kanssa tulee olla tarkkana.   

Lue lisää lahjakirjasta >>

Lexly Kotikuvitus KP 2312 Web

Lainaa turvallisesti - tee velkakirja

Kun ihmiset lainaavat rahaa toisilleen, kannattaa aina laatia velkakirja. Velkakirja on asiakirja, joka laaditaan kirjallisesti. Velkakirjasta ilmenee lainan summa ja mitä olette sopineet takaisinmaksusta. Velkakirja kannattaa myös laatia parisuhteen ja perheen sisällä. Velkakirjan avulla voitte välttää turhia riitoja, ja samalla voitte varmistaa, että laina maksetaan takaisin.  

Lexly.fi apunasi kaikissa lakiasioissa - Helpot lakipalvelut

Huolellisesti laaditulla kauppakirjalla vältyt ongelmilta

Oletko ostamassa tai myymässä omaisuutta? Jos olet, sinun tulee laatia kauppakirja. Kauppakirja on asiakirja, josta ilmenee kaupan kohde, summa, kaupan osapuolet (ostaja ja myyjä) sekä kaupan ehdot. Kauppakirja laaditaan kirjallisesti. Jos olet myymässä tai ostamassa kiinteistöä, puhutaan kiinteistökauppakirjasta. Kiinteistökaupassa tarvitaan muotomääräysten takia myös kaupanvahvistaja. Asuntosopimus helposti verkossa - Lexly.fi

Yhteisen omistamisen sopimus

Yhteisen omistamisen sopimuksella voidaan sopia yhteisomistuksessa olevan omaisuuden käytön pelisäännöistä.

Varsinkin erotilanteessa erilaisia ongelmia voi syntyä, jos puolisoina ette pääse sopuun yhteisestä omaisuudestanne. Yhteisen omistuksen sopimuksella voitte varmistaa, että yhteisomistus päättyy ilman sen suurempia harmeja. Teidän ei tarvitse olla avioliitossa tai avoliitossa yhteisomistussopimusta laatiessanne. Sopimusta suositellaan kaikille, jotka omistavat osakehuoneiston yhdessä toisen kanssa.  

Tulevaisuuteen varautumisen työkalupakki

Lexly.fi apunasi kaikissa lakiasioissa - Helpot lakipalvelut

Löydä oma perhejuristisi

Lexlyn ammattilaisten joukosta jokainen varmasti löytää itselleen sopivan perhejuristin. Meille asiakaslähtöisyys on ensiarvoisen tärkeää emmekä koskaan sorru käyttämään vaikeaselkoista kapulakieltä. Tutustu tiimiimme täältä >>

Lexly mediassa >>
Lexly.fi apunasi kaikissa lakiasioissa - Helpot lakipalvelut

Käytännön tietoa

Lataa ja tulosta tästä itsellesi hyödylliset muistilistat ja miniopas:

Lisää perheen lakiasioihin liittyviä tietopakettaje löydät linkin takaa

Ladattavaa materiaalia lakiasioista>>