Verkkotesti: Tarvitsetko avioehdon? Testaa ilmaiseksi, kannattaako avioehtoa harkita?

Mikä omaisuutta avio-oikeus koskee?

Jos avioehtoa ei ole tehty, avio-oikeuden piiriin kuuluu kaikki kummallakin aviopuolisolla avioliiton päättyessä oleva omaisuus. Tämä tarkoittaa siis sekä sitä omaisuutta joka kummallakin oli ennen avioliittoa että avioliiton aikana saatua tai hankittua omaisuutta. Esimerkiksi myös perinnöt kuuluvat avio-oikeuden piiriin.

Avioliiton päättymispäivä on joko avioeron vireilletulo- eli avioeron hakupäivä käräjäoikeudessa tai puolison kuolinpäivä

Palaa takaisin