Tarjoamme sinulle ilmaiseksi 15 min alkukeskustelun. Alkukeskustelu ei sido sinua palvelun ostamiseen.

Mitä edunvalvontavaltakirjan pitää sisältää?

Edunvalvontavaltakirja on määrämuotoinen juridinen asiakirja, joten sen on sisällettävä tietyt laissa määritellyt asiat. Se on ensinnäkin tehtävä kirjallisesti. Valtakirjan allekirjoittavat valtuuttaja ja kaksi esteetöntä todistajaa samanaikaisesti. Valtuuttajan ja todistajien on siis oltava yhtä aikaa läsnä allekirjoitustilaisuudessa. Valtakirjasta on lisäksi käytävä ilmi:

  1. valtuuttamistarkoitus
  2. asiat, joissa valtuutettu oikeutetaan edustamaan valtuuttajaa
  3. valtuuttaja ja valtuutettu (suositeltavaa nimetä myös valtuutetun varahenkilöt eli toissijaiset valtuutetut ja varavaltuutetut)
  4. määräys, jonka mukaan valtuutus tulee voimaan siinä tapauksessa, että valtuuttaja tulee sairauden, henkisen toiminnan häiriintymisen, heikentyneen terveydentilan tai muun vastaavan syyn vuoksi kykenemättömäksi huolehtimaan asioistaan.
Palaa takaisin