Mitä tarkoittaa toissijainen valtuutettu?

Toissijainen valtuutettu on sellainen varahenkilö ensisijaiselle valtuutetullesi, joka voi valtuutuksen nojalla ottaa valtuutetun tehtävät kokonaan hoidettavakseen. Toissijainen valtuutettu voi hakea edunvalvontavaltuutuksen vahvistamista, jos ensisijainen valtuutettu on pysyvästi estynyt hoitamaan tehtäväänsä, haluaa lopettaa edunvalvontavaltuutettuna toimimisen tai kieltäytyy ottamasta edunvalvontavaltuutetun tehtävää vastaan.

Palaa takaisin