Verkkotesti: Tarvitsetko avioehdon? Testaa ilmaiseksi, kannattaako avioehtoa harkita?

Mitä omaisuutta osituksessa otetaan huomioon?

Osituksessa otetaan huomioon se omaisuus ja velat, jotka puolisoilla oli avioeron vireilletulopäivänä (se päivä, jona avioero on tullut vireille käräjäoikeuteen). Sillä ei ole väliä, vaikka avioeron vireilletulopäivän aikainen omaisuus olisi myyty ja taloudellinen tilanne muuttunut myös velkojen osalta ennen osituksen tekemistä - ositus kohdistuu siihen omaisuuteen joka puolisoilla oli avioeron vireilletulopäivänä.

Kannattaa huomata, että vaikka osituksessa huomioitava omaisuus ja velat lukitaan vireilletulopäivään, omaisuus arvotetaan osituksen tekopäivän käypään arvoon. Jos omaisuuden (asunnon, osakkeiden jne.) käypä arvo voi ajan saatossa muuttua huomattavastikin, ja osituksen lopputulos voi olla yllätys molemmille osapuolille jos erosta on ehtinyt kulua paljon aikaa.  

Palaa takaisin