Tiesitkö, että meillä voit hoitaa lakiasioita myös itse verkossa? Kokeile maksutta!

Keitä ovat lakimääräiset perilliset?

Lakimääräisiä perillisiä ovat:

  1. Vainajan lapset ja heidän sijaansa tulevat lasten jälkeläiset. He ovat rintaperillisiä.
  2. Aviopuoliso, jos perittävällä ei jäänyt rintaperillisiä.
  3. Vanhemmat ja heidän jälkeensä sisarukset ja sisarusten jälkeläiset, jos perittävällä ei ollut edellä mainittua puolisoa tai puoliso ei ole enää elossa.
  4. Isovanhemmat ja heidän jälkeensä heidän lapsensa eli vainajan sisarukset, jos edellä mainittuja perillisiä ei ole. 

Laissa eli perintökaaressa säädetty perimys katkeaa setiin ja täteihin. Serkut eivät enää peri. 

Palaa takaisin