Loukkaako perinnönjako lesken oikeuksia?

Perinnönjako ei loukkaa tai vähennä lesken oikeuksia. Lesken lakisääteiset oikeudet, kuten esimerkiksi elinikäinen asumis- ja hallintaoikeus puolisoiden viimeisenä yhteisenä kotina käytettyyn asuntoon, ei muutu, vaikka perinnönjako tehtäisiin.

Palaa takaisin