Tiesitkö, että meillä voit hoitaa lakiasioita myös itse verkossa? Kokeile maksutta!

Mikä on pesänselvittäjä?

Pesänselvittäjän päätehtävä on saattaa kuolinpesä jakokuntoon. Käytännössä tämä tarkoittaa kuolinpesän velkojen maksamista, erityistestamenttien täyttämistä, erilaisten sopimussuhteiden kartoittamista ja ylipäätään siitä huolehtimista, ettei jää mitään sellaista kuolinpesän ulkopuolista tahoa, jonka etua perinnönjako voisi loukata. 

Jos kuolinpesään on haettu pesänjakajan määrääminen, tämä yleensä toimii myös pesänselvittäjänä.

Palaa takaisin