Milloin puoliso perii?

Vainajan aviopuoliso perii vainajan koko omaisuuden sellaisessa tilanteessa, jossa vainajalla ei ole omia rintaperillisiä eikä omaisuutta ohjata testamentilla muille perinnönsaajille kokonaan tai edes osittain. 

Palaa takaisin